Startsida Umeå kommun

Nätverk i Umeå centralort

Redan 1995 började det kommunala energibolaget Umeå Energi i samarbete med universiteten och driftiga entreprenörer att skapa ett nät med ett flertal professionella digitala tjänster.

Ett större byggprojekt ledde fram till det i dag unika utbudet av digitala tjänster och en fysisk utbyggnad i världsklass. Byggprojektet krävde att alla underleverantörer hade tillgång till de senaste ritningarna och en digital samarbetsplats skapades. Kraven på säkerhet och tillgänglighet var höga. Under arbetets gång upptäckte många entreprenörer hur praktiskt det var att arbeta digitalt och slippa papperskopior.

Erfarenheterna från byggprojektet överfördes sedan till den grafiska industrin vilket gjorde att reklambyråer, tryckerier och de lokala tidningarna kopplades ihop. Fördelarna med att utnyttja det lokala stadsnätet för digitala tjänster spreds snabbt.

Utvecklingen påskyndades dessutom av att studenter och anställda på Umeå universitetet ville ha snabb tillgång till Internet och till universitetets intranät hemifrån. Snart visade det sig att fastigheter med installerat bostadsnät ökade kraftigt i värde. I dag har cirka 45 procent av Umeås alla hushåll tillgång till ett snabbt Internet och intranät, där de kommer att kunna använda tjänster som IP-telefoni, IPTV, digital-TV och virtuella lokala nätverk.

Umeå kommun har valt att inte etablera sig som operatör med ensidig satsning på eget kommunikationsnät inom Umeå. Därmed har vi stimulerat etableringen av flera aktörer inom områdena nätoperatörer och infrastrukturbyggare. Även de kommunala bolagen, till exempel Bostaden och Umeå Energi (ume.net), har genom olika satsningar på ett framåtsyftande sätt stärkt infrastrukturen i kommunen.

Det kommunala nätet för IT-infrastrukturen ägs helt av det kommunala bolaget Umeå Energi och dess bredbandsbolag ume.net. Stadsnätet kallas också för ume.net och ger under detta produktnamn möjlighet att hyra olika typer av kommunikationstjänster från kanalisation, fiber och kapacitet. ume.net finns i dag med god yttäckning inom den centrala tätorten med över 25 mil optofiberkabel. Dessutom så erbjuder ume.net ett WiFi-nät i utvalda delar av de centrala delarna av staden där man kan surfa 15 minuter kostnadsfritt.

Kommunala nät har etablerats i de yttre tätorterna Sävar, Holmsund-Obbola, Hörnefors och Ersmark.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus