Startsida Umeå kommun
Karta över biosfärområdet

Bilden visar en del av biosfärområdet. Klicka på bilden för att se kartan i större format.

Om biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka 

Regeringen har beslutat att tillstyrka ansökningarna om att Vindelälven-Juhtatdahka i Västerbottens och Norrbottens län och Voxnadalen i Gävleborgs län ska utses till Unesco biosfärområden. Unesco väntas fatta beslut om nya biosfärområden sommaren 2019. Biosfärområden är modellområden för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling och är en del av Unescos globala nätverk.

Om Unesco godkänner ansökan kommer Sverige att sammanlagt ha sju biosfärområden. Unescos biosfärområden kommer då att utgöra 7 procent av Sveriges yta och 4 procent av Sveriges befolkning kommer att bo i ett biosfärområde.

Vindelälven-Juhtatdahka skulle bli ett av världens nordligaste biosfärområde och ett av världens största sett till ytan, 1,3 miljoner hektar. Området består till 34 procent av skyddad natur och innehåller en mångfald av naturresurser, har en stor biologisk mångfald och ett unikt och rikt kulturarv från den samiska och svenska kulturen. Området ska bidra till nya metoder för att främja kulturell mångfald, hållbart fiske och rennäring samt hållbar turism.

Vad är ett biosfärområde?

Ordet biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. Ett biosfärområde utses av Unesco, FN-organet för kultur, vetenskap och utbildning. Biosfärområdenas uppgift är att visa upp lokala lösningar på globala utmaningar, och visa goda exempel på hur vi skapar en hållbar framtid för kommande generationer.

Ett biosfärområde har tre huvudsyften:

  • att utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt
  • att bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
  • att stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.

Dessa ska vi tillämpa på bästa sätt, och lokal samverkan utgör en grund i det arbetet. Ett biosfärområdes utveckling bestäms nämligen helt av de företag och organisationer som bor och verkar i området.

Ett biosfärområdes utveckling bestäms av de människor och organisationer som bor och verkar i området. Det är också format efter de förutsättningar som råder där – just därför är varje biosfärområde unikt!

Ett beslut om biosfärområde ger i sig inte ett skydd i juridisk mening. Det tillför alltså inte några nya regelverk eller restriktioner. Istället är det meningen att biosfärområdet ska fungera inspirerande. Om många strävar mot gemensamt satt mål, blir krafterna och möjligheterna starkare.

Kontakt

Johanna Gardeström
projektledare
Biosfärområdeskandidat Vindelälven-Juhtatdahka
072-559 48 93
johanna@vindelalven.se

Annika Myrén
utvecklingsstrateg
Umeå kommun
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se

Sidan har granskats 2018-10-01

Sidans kortadress: www.umea.se/biosfar