Startsida Umeå kommun
biosfärområde

Umeå – en del av biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka 

2019 utnämndes Vindelälvsdalen från fjäll till kust till ett biosfärområde. Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling och en del av Unescos globala nätverk. I Sverige finns nu sju biosfärområden som tillsammans utgör 7 procent av landets yta. Det betyder att 4 procent av Sveriges befolkning bor i ett biosfärområde.

Ett biosfärområde som sticker ut på världskartan

Vindelälven-Juhttátahkka är ett av världens nordligaste biosfärområden och hela 1,3 miljoner hektar stort. Området omfattar Laisälven, Vindelälven och Umeälvens avrinningsområden samt kommunerna Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå. Juhttátahkka betyder ”flyttled” på umesamiska och syftar till Vindelälvens betydelse som transportled för rennäringen.

Vindelälven är en av Sveriges fyra oreglerade nationalälvar och rinner genom en mångfald av naturtyper och kulturmiljöer. Här finns fjäll, skog, myr och kust, landsbygd, glesbygd och storstadsmiljö. Här finns samisk och svensk kultur och här finns ett rikt föreningsliv och starkt entreprenörskap. Allt detta gör Vindelälven-Juhttátahkka unikt bland de cirka 701 biosfärområden som finns globalt.

Vad är ett biosfärområde?

Ett biosfärområde utses av Unesco, FN-organet för kultur, vetenskap och utbildning. Biosfärområdets uppgift är att fungera som en neutral arena och möjliggörare för samverkan, samt visa upp lokala lösningar på globala utmaningar.

Ett biosfärområde ska

  • gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling
  • värna den biologiska mångfalden
  • vara arenor för forskning och utbildning
  • vara modellområden för hållbar utveckling.

Ett beslut om biosfärområde ger i sig inte ett skydd i juridisk mening. Det tillför alltså inte några nya regelverk eller restriktioner. Istället är det meningen att biosfärområden ska sprida engagemang och inspiration.

Bli en del av Vindelälven-Juhttátahkka

Ett biosfärområdes utveckling bestäms av de människor och organisationer som bor och verkar i området, vilket gör att det formas utefter de förutsättningar som råder just där. Lokalt engagemang är grunden för Vindelälven-Juhttátahkka och vi välkomnar fler att vara med och samverka.

Läs mer om biosfärområdets personal, nyheter, verksamhet, projekt och hur du kan engagera dig på biosfärområdets hemsida.

Fokusområden

Dessa fokusområden ska Vindelälven-Juhttátahkka ta särskild hänsyn till:

  • Mångfald av kulturella uttryck
  • Besöksnäring och friluftsliv för alla
  • Framgångsrik renskötsel
  • Fiske i levande sjöar, vattendrag och hav
  • Levande landskap
  • Utveckling av lokalsamhället

Läs mer om varje fokusområde

logo
Kontakt

Elin Bergarp
koordinator
Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka
biosfar@vindelalven.se

Jennie Bergvall Kalén
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 14 74
0735- 24 58 44
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Mer information

Projektmedel

Har du en projektidé som passar inom Vindelälven-Juhtatdahka biosfärområde?

Sök projektmedel

Mer information

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka hemsida

Följ Vindelälven-Juhttátahkka på Facebook

Biosfärprogrammet i Sverige

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-31

Sidans kortadress: www.umea.se/biosfar