Startsida Umeå kommun
biosfärområde

Umeå: en del av Vindelälven-Juhtatdahka biosfärområde

Den 19 juni 2019 kom det glädjande beskedet att Vindelälvsdalen från fjäll till kust blivit utnämnt till ett biosfärområde. Biosfärområden är modellområden för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling och är en del av UNESCO:s globala nätverk.

I Sverige finns nu sju biosfärområden som tillsammans utgör 7 procent av landets yta. Det betyder att 4 procent av Sveriges befolkning bor i ett biosfärområde.

Vindelälven-Juhtatdahka

Vindelälven-Juhtatdahka är ett av världens nordligaste biosfärområden och ett av världens största sett till ytan - hela 1,3 miljoner hektar stort. Området omfattar Laisälven, Vindelälven och Umeälvens avrinningsområden samt kommunerna Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå.

Juhtatdahka betyder ”flyttled” på umesamiska och syftar till Vindelälvens betydelse som transportled för rennäringen.

Vindelälven är en av Sveriges fyra oreglerade nationalälvar och rinner genom en mångfald av naturtyper och kulturmiljöer. Här finns fjäll, skog, myr och kust, landsbygd, glesbygd och storstadsmiljö. Här finns samisk och svensk kultur och här finns ett rikt föreningsliv och starkt entreprenörskap. Allt detta gör Vindelälven-Juhtatdahka unikt bland de cirka 690 biosfärområden som finns globalt.

Vad är ett biosfärområde?

Ett biosfärområde utses av UNESCO, FN-organet för kultur, vetenskap och utbildning. Biosfärområdets uppgift är att fungera som en arena för samverkan, samt visa upp lokala lösningar på globala utmaningar.

Ett biosfärområde har tre huvudsyften:

  • att utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt
  • att bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
  • att stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.

Ett beslut om biosfärområde ger i sig inte ett skydd i juridisk mening. Det tillför alltså inte några nya regelverk eller restriktioner. Istället är det meningen att biosfärområden ska sprida engagemang och inspiration.

Bli en del av Vindelälven-Juhtatdahka!

Ett biosfärområdes utveckling bestäms av de människor och organisationer som bor och verkar i området, vilket gör att det formas utefter de förutsättningar som råder just där. Lokalt engagemang är grunden för Vindelälven-Juhtatdahka och vi välkomnar fler att vara med och samverka.

Vill du engagera dig? Kontakta biosfar@vindelalven.se 

logo
Kontakt

Elin Bergarp
Koordinator
Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka
biosfar@vindelalven.se

Jennie Bergvall Kalén
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 14 74
0735- 24 58 44
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Sidan har granskats 2020-01-17

Sidans kortadress: www.umea.se/biosfar