Startsida Umeå kommun
Vintercykling

Europas miljöhuvudstad

Umeå har tidigare år ansökt om och nominerats till utmärkelsen "Europas miljöhuvudstad". Senast nominerades staden tillsammans med de nederländska städerna Nijmegen och 's-Hertogenbosch av Europeiska kommissionen. Umeå har varit i final även tidigare år men i fjol vann Essen tack vare en högre teknisk ranking och sin omvandling från en industristad till en grönare stad. De senaste städerna som vunnit utmärkelsen (Bristol 2015, Ljubljana 2016, Essen 2017, Nijmegen 2018) har alla sökt tre till fyra gånger innan de har vunnit.

Sju europeiska städer ansökte om titeln Europas miljöhuvudstad 2018. En oberoende panel av experter har bedömde städernas miljöarbete inom tolv olika områden, bland annat lokala transporter, luftkvalitet, natur och biologisk mångfald, energi och avfallshantering. Utifrån den bedömningen blev Umeå en av tre städer som gick vidare till final.

Utvecklat partnerskap

En analys visade att det fanns en stor chans att vinna utmärkelsen för 2018 genom förbättringar av vissa delar av ansökan. Under 2016 har därför partnerskap och samverkan i Umeå utvecklats, såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt. Bedömningen är att oavsett om Umeå får utmärkelsen eller inte finns det många långsiktiga fördelar med att utveckla partnerskap, samverkan och nätverksbyggande, som kan leda till både bättre miljöprestanda och utvecklingsmöjligheter för Umeå.

Umeå högt rankat

2016 placerade Umeå sig högt på rankingen inom de olika miljöområdena. När det gäller buller, energi samt miljöinnovation och hållbar sysselsättning ligger Umeå etta. På de andra områdena placerade vi oss på plats två till fyra av sju sökande städer.

I juni presenterade en delegation från Umeå bland annat stadens vision och förmåga att fungera som en förebild för andra städer i Europa för en internationell jury i årets miljöhuvudstad, Ljubljana. Gruppen fick också svara på frågor om miljön och miljöarbetet i Umeå. I juni utsågs också Europas miljöhuvudstad 2018 där Umeå fick se sig slagna av nederländska Nijmegen som bland annat prisades för sin cykelinfrastruktur och sin avfallshantering.

Varför miljöhuvudstad?

Mer än två tredjedelar av européerna bor i städer. Många miljömässiga utmaningar som vårt samhälle står inför finns i urbana områden. ”European Green Capital” är ett initiativ för att erkänna städers ansträngningar att åstadkomma hållbar tillväxt, att uppmuntra städerna att vidta ytterligare åtgärder, och att främja utbyte av bästa praxis mellan europeiska städer. Förutom att inspirera andra städer, stärker den vinnande staden sin miljöprofil och förbättrar stadens anseende och attraktionskraft som en destination för folk att besöka, arbeta och leva i.

Nio städer har nu utnämnts till ”European Green Capital” sedan starten 2010. Stockholm vann första titeln, följt av Hamburg i 2011, Vitoria-Gasteiz 2012, Nantes 2013, Köpenhamn 2014 och Bristol 2015. I år är Ljubljana miljöhuvudstad, 2017 är det Essens tur och 2018 är det dags för Nijmegen.

Logotyp European Green Capital - Finalist
Kontakt

Johan Sandström
energi- och klimatstrateg
Umeå kommun
090-16 16 65
070-254 45 78
johan.sandstrom@umea.se

Katharina Radloff
miljöstrateg
090-16 14 26
070-388 16 43
katharina.radloff@umea.se

Sidan har granskats 2018-10-03

Sidans kortadress: www.umea.se/miljohuvudstad