Startsida Umeå kommun
fairtradecity umeå

Umeå är en Fairtrade City

Umeå är stolt över att vara en diplomerad Fairtrade City sedan 2013. Genom att arbeta för en rättvis handel och etisk konsumtion vill Umeå bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor i länder med utbredd fattigdom.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som är till för att skapa en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär

 • att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling
 • att det bedrivs ett aktivt informationsarbete
 • att det erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

Engagera dig, bli en Fairtrade-ambassadör!

Vi behöver fler aktiva Fairtrade ambassadörer i Umeå som vill vara med och skapa ett hållbart samhälle. Fairtrade City Umeå erbjuder utbildningstillfällen och nätverksträffar.

Efter avslutad utbildning får du ett intyg på att du är ambassadör för Fairtrade och ingår då i ett nätverk för ambassadörer. Ambassadörerna är en viktig del för att kunna planera och genomföra Fairtrade-aktiviteter under året på tex. Brännbollsyran och Umeågalan.

Fairtrade Sverige har tagit fram en webbaserad ambassadörsutbildning som är öppen för alla att genomföra.

Du hittar utbildningen här

Kontakta gärna oss för att veta mer: erica.ohlsson@umea.se

Styrgrupp Fairtrade City Umeå

Styrgruppen är navet i det lokala engagemanget för en mer rättvis handel. Styrgruppen ska skapa en bred förankring i samhället genom att bestå av representanter från kommunen, näringslivet och civilsamhället. Styrgruppen arbetar gemensamt för att samordna och arrangera informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel.

Styrgruppen består av:

 • Erica Ohlsson, Umeå kommun, samordnare Fairtrade City Umeå
 • Philip Näslund, Umeå kommun, miljösamordnare
 • Elisabeth Kristoffersson, Umeå kommun, konsumentrådgivare
 • Politikerna Nils Larsen (MP) och Lena Riedl (M).
 • Gabriella Hed Vall, Visit Umeå
 • Coop Nord
 • Ludger Schmuck, Lidl
 • Carolina Paulson, Svenska kyrkan, Umeå
 • Ewa Grahn och Göran Forsberg, Cafe REKOmmenderas, Umeå
 • Ingela Wallrud, ABF, Umeå

Det övergripande målet för Umeå kommun är att ”Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet”. För att klara det behöver kommunen arbeta med områden som går utanför kommunens geografiska gräns, ett sådant område är social hållbarhet.

Arbetet har en stor förankring till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030

Läs gärna mer om vårt bidrag till hållbarhetsmålen på vår Green Umeå sida.

FN mål
Kontakt

Erica Ohlsson
Samordnare Fairtrade City
Umeå kommun
090-16 16 79
erica.ohlsson@umea.se

Instagram # fairtradecityumea

Bli en ambassadör

Vi söker fler ambassadörer!Kontakta oss för att veta mer och anmäla dig till nätverket.

erica.ohlsson@umea.se 

Aktuellt

Nytt nätverk: Vi startar ett nytt nätverk för er som är intresserade av Fairtrade. Frukostar, föreläsningar, träffar mm.

För mer info kontakta: erica.ohlsson@umea.se 

fairtrade blommor kaffe

Sidan har granskats 2019-10-10

Sidans kortadress: www.umea.se/fairtradecity