Startsida Umeå kommun

Den koldioxidsnåla platsen

Den koldioxidsnåla platsen är ett projekt som arbetar med att göra det enklare för Umeås invånare att göra hållbara val och minska sin klimatpåverkan från resor, boende och inköp.

Det gör vi genom att

  • engagera Umeåborna i klimatfrågorna och undersöka hur vi kan underlätta för en hållbar livsstil
  • lära oss fler arbetssätt och metoder för minskad klimatpåverkan från konsumtion
  • stödja restauranger och andra små och medelstora företag att göra sin verksamhet cirkulär, klimatsmart och hållbar
  • testa och utveckla stöd för beslut om klimatåtgärder och visualisera dem
  • utveckla metoder för att mäta och följa upp Umeåbornas klimatpåverkan från konsumtionen
  • ta del av andras kunskap och dela våra erfarenheter med andra.

Pågående aktiviteter

Restauranger för hållbar utveckling

Klimatberäkning av konsumtionsvanor

Resultat

Den första delen av projektet avslutades 2019. Vill du veta mer om projektets första del?

Samlade resultat från 2016 till 2019

En del av Umeås klimatarbete

Projektet är en del av Umeås klimatarbete och första delen genomfördes i ett samarbete mellan Umeå kommun och Umeå universitet. Projektet genomfördes 2016-2019 med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå energi och Upab.

En fortsättning av projektet pågår 2020-2022 med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå energi, Umeå kommunföretag, Skellefteå kommun och Göteborgs stad. 

Fakta om projektet

Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden, logotyp.
Region Västerbottens logotyp.

Projektet genomförs med stöd från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.

Kontakt

Lucas Röhlinger
projektledare
Umeå Kommun
090-16 49 38
lucas.rohlinger@umea.se

Anna Gemzell
tidigare projektledare
Umeå kommun
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Fler kontaktuppgifter och fakta om projektet

Vi är en del av Green Umeå

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-01

Sidans kortadress: www.umea.se/CO2platsen