Startsida Umeå kommun
Bussresenärer väntar på att få kliva på en buss vid bussterminalen Vasaplan

Hållbara resor

Umeå växer och fler människor rör sig i vår stad. För att minska Umeås klimatpåverkan, undvika trängsel och förbättra luften är det viktigt att vi reser hållbart. Projektet Den koldioxidsnåla platsen testar och utvecklar metoder för att fler ska välja bussen eller cykeln i stället för bilen.

Utmanar bilberoendet

Människor i samhällen utanför tätorten är ofta beroende av bilen. Vi vill utmana de invanda mönstren och undersöka om det finns tillfällen då andra färdsätt faktiskt är möjliga. Fokusgrupper ska ge oss kunskap om förutsättningarna och därefter låter vi en grupp personer från orterna Sävar och Stöcke testa olika hållbara alternativ.

Hållbart till jobbet

Hur kommer det sig män oftare tar bilen till jobbet än kvinnor? Genom fokusgruppsintervjuer utforskar vi normer, hinder, möjligheter och drivkrafter som ska få fler män att resa hållbart till arbetet. Resultatet använder vi sedan för att utforma en större satsning på ett antal utvalda arbetsplatser.

Tre bilfria månader avslutade

Går det att leva i Umeå utan bil? Det ville vi undersöka genom att låta upp till tio hushåll testa att ställa bilen under tre månader. Lördag 15 december avslutades försöket och nu väntar de sista avslutande intervjuerna innan vi kan summera och dela med oss av lärdomarna.

Läs mer på umea.se/bilfri

Umeås nya cykelställe har öppnat

I september 2018 firade projektet det nybyggda Cykelställets öppnande. Där kan du bland annat hyra en plats i ett låst och uppvärmt garage, pumpa däck, tvätta cykeln, hyra en eldriven lådcykel eller bara sitta ner och ta en paus.

Läs mer på umea.se/cykelstallet

Cykelkampanj med goda resultat

Det händer en hel del i cykelstaden Umeå! I projektet verkar vi för att de här nyheterna ska bli mer kända för invånarna och därför genomförde vi cykelkampanjen Bryt upp under sommaren 2018.

Nu är kampanjen avslutad och vinnarna i tävlingen korade. Och vår kampanjmätning visar att kampanjen har haft effekt. Hela 54 procent av de tillfrågade svarade att kampanjen lockade till att cykla. Bland män var motsvarande siffra 61 procent.

Läs mer på umea.se/brytupp

Mötesplats för hållbara transporter

Den 19-21 september 2018 stod Umeå värd för mobilitetskonferensen Civitas Forum. Nära på 500 deltagare från hela Europa. och andra delar av världen deltog. I samband med konferensen arrangerade vi i projektet Den koldioxidsnåla platsen en mötesplats för deltagare och Umeåbor för att mingla och samtala kring framtidens mobilitet i Umeåregionen och hur vi tillsammans skapar förutsättningarna för hålllbara resor och transporter.

Nästan 200 förbipasserande stannade till vid vår mötesplats för att tävla med tips på hållbara utflyktsmål och både konferensdeltagare och Umeåbor passade på att tycka till om vilka åtgärder som måste till för att få en omställning. Som en del av Trafikantveckan och SEE hållbarhetsveckan arrangerades också tre lunchsamtal.

Byter till bil när vintern kommer

Hur påverkas Umeåbornas resvanor av vädret? Den frågan kan data från vår resvaneundersökning med appen TravelVu nu svara på. Genom att samköra data från appen med väderdata kan vi notera att hela 65 procent av cyklisterna väljer bort cykeln när höstvädret övergår till vinterväder. De flesta byter till bil, men några väljer också att åka kollektivt eller gå. Resespåren ger oss en en ökad förståelse för hur Umeåborna väljer färdmedel och vilken typ av ärende de har med sina resor, vilket är en viktig grund för hur vi planerar för ett mer hållbart resande i Umeå.

Läs hela rapporten, pdf, 1,6 MB

Kvinna med hund och kassar från biblioteket använder en eldriven lådcykel från U-bike

Lådcykelpoolen U-bike

U-bike är en helt ny ellådcykelpool som gör det möjligt att hyra en eldriven lådcykel i Umeå. Syftet är att underlätta klimatsmarta sätt att färdas i staden. Projektet verkar för att öka användningen och göra cykelpoolen känd bland Umeåborna.

www.umea.se/ubike

Lärorikt om vintercykling

Den 17 mars 2018 mötte vi Umeåborna på Rådhustorget med våra bästa tips för att göra vintercyklingen till en behagligare upplevelse. Viva Resurs erbjöd gratis cykelservice, kommunens gatudrift informerade om snöröjning och prioriterade stråk och den lokale profilen Kenneth Gruffman delade ut hjälmar från Västerbottens läns landsting. I samband med eventet arrangerades också en skattjakt där deltagarna cyklade runt om i Umeå och letade gömda bokstäver som tillsammans bildade ett ord.

Aktiviteten resulterade bland annat i många bra idéer att ta tillvara för kommande event. Några av idéerna från dagen var pop up-verkstad för byte till vinterdäck och möjlighet att testcykla med vinterdäck. Information om snöröjning och sandning ska också ges större utrymme eftersom att många av synpunkterna från besökarna handlade om just det.

Mobil med appen TravelVu igång

Mobilen mäter Umeåbornas resvanor

Som ett led i att tillgängligöra ny statistik om invånarnas resvanor testar projektet en mobil app. Applikationen mäter vilka färdsätt testdeltagarna använder, hur ofta och vilken typ av resor de gör. Förhoppningen är att mätningen både kan bidra till en uppföljning av kommunens miljömål och utgöra ett underlag för hur den här typen av tjänster kan användas som mätmetod framöver.

Innovationer för vintercykling

Hur får vi fler att cykla på vintern? Det var utmaningen som ett antal studenter inom samhällsplanering fick av oss under en kurs på Designhögskolan. Det resulterade i flera roliga idéer, som nu är kommunens bidrag i innovationstävlingen "Cykel plus minus". Bland idéerna kan nämnas ett problemlösningsspel för trafikplanerare och ett event för vintercykling.

Tillbaka till Vasaplan

Den 2 oktober 2017 välkomnades Umeås bussresenärer tillbaka till bussterminalen Vasaplan efter ett halvår med tillfälliga hållplatser. Resenärerna belönades med en chokladmedalj som tack för tålamodet och sina hållbara resvanor.

Ambussadörer gjorde en bussig sommar

Sommaren 2017 uppmärksammade vi bussen som transportmedel för utfykter till bland annat bad och muséer. Till vår hjälp hade vi ett antal ambussadörer som i utbyte mot ett periodkort för lokaltrafiken instagrammade om sina sina bussresor under hastaggen #bussigsommar och #ambussadör. En särskilt framtagen karta pekade också ut några av de besöksmål som är enkla att ta sig till med buss. Den marknadsfördes med bland annat en fototävling i sociala medier.

www.umea.se/bussigsommar

Kontakt

Anna Gemzell
projektledare
Umeå kommun
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Fler kontaktuppgifter och fakta om projektet

Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet genomförs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vi är en del av Green Umeå