Startsida Umeå kommun

Hållbart boende och klimatsmart energi

I projektet Den koldioxidsnåla platsen undersöker vi hur en kommun kan underlätta för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och kommunala verksamheter att minska energianvändningen och ställa om till mer klimatvänliga energikällor.

Skolan som jagar energitjuvar

Tillsammans med en sjätteklass på Sjöfruskolan och Umeå kommuns Naturskolan har vi utformat och testat vi ett pedagogiskt paket som ska hjälpa skolan att undervisa om energi och åtgärder för att minska elanvändningen. Testperioden avslutades med att några elever fick presentera sitt arbete för kommunens tekniska nämnd.

Energi i skolan

Så kan flerfamiljshusen främja klimatsmarta liv

Under 2018 har vi genomfört en serie med seminarier och workshops för bostadsrättsförningar och ägare av flerfamiljshus. Syftet med satsningen har varit att erbjuda föreningar och fastighetsägare stöd att göra förändringar som främjar ett mer hållbart boende. Det kan handla om allt från laddplatser för fordon och cykelparkeringar till solel, sopsortering och pryldelning.

umea.se/bohallbart

Alla är vän med solen!

Tillsammans med kommunens energi- och klimatrådgivning genomförde projektet kampanjen "Bli vän med solen!" som ska väcka intresse för solel och få fler att sätta upp solceller på sitt tak. Insatserna har bland omfattat en facebook-kampanj som genererat nästan 500 följare och en informationskväll som lockade drygt 70 deltagare. Som en del i kampanjen har energi- och klimatrådgivningen också besökt ett antal orter och stadsdelar runt om i kommunen.

www.umea.se/solel

Utvecklar affärsmodeller för solel

Det har hänt mycket kring solel i Umeå de senaste åren men fortfarande krävs en del ansträngningar för att få till fungerande affärsmodeller mellan energibolag och fastighetsägare. Hur kan offentliga aktörer visa vägen genom att själva investera i solceller på egna fastigheter? Kan vi ändra på lokala regelverk för att få fler att installera solceller?

Det var utgångspunkten för den verkstad som vi ordnade med vårt systerprojekt Ruggedised. Verkstaden blev en värdefull mötesplats och startpunkt för det fortsatta arbetet med att stimulera utbyggnaden av solel i Umeå.

Gör fastighetsägarna redo för morgondagens bilägare

I november fick bostadsrättsföreningar och fastighetsägare till flerfamiljsbostäder lära sig mer om hur man går tillväga för att ordna laddplats för elbilar. Informationsträffen genomfördes i samarbete med Länsstyrelsen, Biofuel Region, Upab och Umeå energi. Informationsträffen lockade runt 70 deltagare.

www.greenumea.se/laddplats

Rustar bilhandeln för ökat sug efter elbilar

I november utbildades Umeås bilsäljare för att bättre kunna möta sina kunders frågor om elbilar och elbilsladdning. Utbildningen genomförs i samarbete med Biofuel Region, Upab och Umeå energi.

Testa en elbil

När Umeås nya parkeringshus invigdess 20 oktober var projektet på plats tillsammans med ett antal bilhandlare för att låta besökarna i parkeringshuset testa elbilar.

Kontakt

Anna Gemzell
projektledare
Umeå kommun
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Fler kontaktuppgifter och fakta om projektet

Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet genomförs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vi är en del av Green Umeå