Startsida Umeå kommun

Sjätteklassare jagar energi

Vi har testat ett pedagogiskt paket som ska hjälpa skolans lärare att undervisa om energi och åtgärder för att minska elanvändningen.

Paktetet består av flera delar:

  • Material för NO-undervisning som innehåller dels bilder att visa för eleverna, dels handledning för lärarna.
  • Studiebesök till ett vindkraftverk och Dåva kraftvärmeverk i samarbete med Umeå energi.
  • Energirundvandring i skolans lokaler för att få bättre förståelse för närmiljön
  • Övning med uppdrag att stoppa energitjuvar, ett koncept framtaget av Naturskyddsföreningen.
  • Återkommande mätningar av elanvändningen i klassrummen som kvitto på om klassen kan göra skillnad med förändringar som de genomför.
  • Möjlighet för klassen att redovisa sina slutsatser och resultat för Umeå kommuns tekniska nämnd.

Paketet har utformas tillsammans med lärarna i en sjätteklass på Sjöfruskolan och Umeå kommuns Naturskolan. Delar av paketet bygger på Naturskyddsföreningens utbildningskoncept Energifallet.

Naturskolan har sammanställt erfarenheterna från försöket i en rapport:

Lärande för hållbar utveckling - Tema Energi

Umeå kommun satsar för klimatet

Det pedagogiska paketet är en del av Umeå kommuns klimatarbete som sker i samarbete med Umeå universitet och med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Upab och Umeå energi.

Läs mer på www.umea.se/CO2platsen

Kontakt

Torgny Forss
energi- och klimatrådgivare
090-16 17 13
torgny.forss@umea.se

Anna Gemzell
projektledare, Den koldioxidsnåla platsen
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus