Startsida Umeå kommun

Hållbar konsumtion och delning

Projektet Den koldioxidsnåla platsen testar och utvecklar metoder för att främja delandets ekonomi och hållbar matkonsumtion. Det kan till exempel handla om att uppmuntra Umeåborna till delning, reparation och återbruk, men det kan också handla om att skapa förutsättningar för minskat matsvinn eller öka användningen av bilpooler.

Hållbara restauranger utökar

Nu söker vi fler restauranger och caféer till Nätverket Hållbara Restauranger Umeå. Efter ett lyckat försök under 2018 testar vi att utöka. Den som är nyfiken på nätverket är välkommen att anmäla sig till en nätverksfrukost 16 januari. Sista anmälningsdag 21 december.

Mer om nätverket

Så ser Umeås klimatavtryck ut

Fredag 14 december presenterade vi Umeås klimatavtryck ur ett konsumtionsperspektiv och nu har vi också publicerat Stockholm Environment Institutes (SEI) rapport här på webben. I våras genomförde vi en undersökning om Umeåbornas konsumtionsvanor och under hösten har SEI beräknat klimatpåverkan utifrån de svar som deltagarna i undersökningen lämnade. I sin rapport pekar SEI på ett antal fokusområden där förändringar kan leda till stora utsläppsminskningar.

Läs rapporten och se en filmad föreläsning!

Umeå-restauranger prisade för hållbarhetsarbete

Två restauranger från Nätverket Hållbara Restauranger Umeå som vi driver prisades när det nationella nätverket firade femårsjubileum. Gotthards krog tog hem priset som Årets hållbara restaurang och Petter Thylin på Tapas blev finalist i kategorin Årets eldsjäl.

Läs nomineringar och kommentarer

Könsskillnader i konsumtion

Det finns stora skillnader i kvinnors och mäns konsumtion. Det ville vi i projektet belysa, bland annat genom att låta några Umeåbor berätta om sina vanor kring shopping och inköp. Att vara medveten om skillnader i konsumtionen är viktigt för att kunna utforma aktiviteter som minskar konsumtionens klimatpåverkan.

Filmen är också en del av Umeå kommuns Gendered Landscapes, som handlar om hur jämställdhetsarbetet ger konkreta avtryck i staden och landskapet.

genderedlandscape.umea.se

Nätverk ger restauranger energi i hållbarhetsarbetet

Genom Nätverket hållbara restauranger Umeå har de deltagande restaurangerna genomfört fyra workshops, fått coachande besök och kartlagt sitt hållbarhetsarbete. Trots stora skillnader i förutsättningar kan restaurangerna i nätverket Hållbara Restauranger mötas och stärka varandra i gemensamma utmaningar.

www.umea.se/hallbararestauranger

Startskottet för samverkan inom Sharing City

Den 30 oktober 2017 ordnade Umeå kommun en verkstad på Sliperiet för att starta samverkan och utveckla idéer för delningstjänster som kan genomföras under de närmaste tre åren. Sammanlagt deltog ett 40-tal personer från Umeå universitet, näringsliv och offentlig sektor i arrangemanget.

Morgondagens delningstjänster

Vi arbetar för att främja delningsekonomin i Umeå. Som ett första steg utreder vi vilka tjänster som Umeåborna använder sig av idag och vilka tjänster de har ett behov av. I nästa steg kommer vi att arbeta för att utveckla nya tjänster för att fler ska börja dela och låna med andra. Som exempel kan en testbädd bli att testa nya sätt att använda de kommunala bibliotekens lånesystemför att främja delning.

www.umea.se/delamer

Kontakt

Anna Gemzell
projektledare
Umeå kommun
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Fler kontaktuppgifter och fakta om projektet

Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet genomförs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vi är en del av Green Umeå

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.