Startsida Umeå kommun

Hållbar konsumtion

Projektet Den koldioxidsnåla platsen har testat och utvecklat metoder för att främa hållbar konsumtion och öka kunskapen om konsumtionens klimatpåverkan.

Konsumtionens klimatavtryck

Som en av de första i landet har projektet räknat ut vilken klimatpåverkan konsumtionen har i en kommun. Våren 2018 frågade vi 4 000 Umeåbor om deras konsumtionsvanor. Sedan fick Stockholm Environment Institute i uppdrag att beräkna klimatpåverkan från konsumtionen. För att göra resultatet mer tillgängligt för Umeås invånare skapade projektet klimatorientering.se. Kolla in webbplatsen, se en föreläsning eller läs SEI:s rapport.

Läs mer på umea.se/konsumtionsvanor

Nätverket Hållbara Restauranger

Under tre år har projektet drivit nätverket för restauranger som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete. Totalt består nätverket nu av tolv Umeå-restauranger som träffas regelbundet i kunskapshöjande workshops och nätverksträffar. Alla restaurangerna får också coachning för att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Arbetet har bland annat resulterat i att Gotthards krog utsågs till Årets hållbara restaurang 2018.

Mer på umea.se/hallbararestauranger

Kokboken Mat och klimat

Som ett resultat av samarbetet med restaurangerna i Nätverket Hållbara Restauranger Umeå har projektet gjort en kokbok med klimattema, med fakta om matens klimatpåverkan och vegetariska recept från några av nätverkets restauranger.

Läs mer på umea.se/matochklimat

Könsskillnader i konsumtion

Det finns stora skillnader i kvinnors och mäns konsumtion. Det ville vi i projektet belysa, bland annat genom att låta några Umeåbor berätta om sina vanor kring shopping och inköp. Att vara medveten om skillnader i konsumtionen är viktigt för att kunna utforma aktiviteter som minskar konsumtionens klimatpåverkan.Filmen är också en del av Umeå kommuns Gendered Landscapes, som handlar om hur jämställdhetsarbetet ger konkreta avtryck i staden och landskapet.

genderedlandscape.umea.se

Delningsekonomi med Sharing City Umeå

I samverkan med vårt systerprojekt Sharing City Umeå har projektet arbetat för att främja delningsekonomin och utveckla delningstjänster i Umeå. Delningsekonomins möjligheter och risker ska testas och utvärderas. Delningstjänsterna ska förhoppningsvis bidra till en minskad energi- och klimatpåverkan och en hållbar utveckling men också till att främja en social hållbar utveckling i staden.

Sharing City Umeå

Vill du veta mer?

Blir du nyfiken på något av det vi har gjort? Vill du veta mer om våra erfarenheter och lärdomar får du gärna kontakta oss!

Kontaktuppgifter till projektets medarbetare

Kontakt

Anna Gemzell
projektledare
Umeå kommun
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Fler kontaktuppgifter och fakta om projektet

Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet genomförs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vi är en del av Green Umeå

Undersidor