Startsida Umeå kommun

Hållbar konsumtion och delning

Projektet Den koldioxidsnåla platsen testar och utvecklar metoder för att främja delandets ekonomi och hållbar matkonsumtion. Det kan till exempel handla om att uppmuntra Umeåborna till delning, reparation och återbruk, men det kan också handla om att skapa förutsättningar för minskat matsvinn eller öka användningen av bilpooler.

Kolla in Klimatorientering.se!

Nu har vi lanserat vår visualisering av siffrorna i SEI:s klimatberäkning. I grunden ligger den konsumtionsvaneundersökning som gjordes bland Umeåborna 2018.

Läs mer på umea.se/konsumtionsvanor

Hållbara restauranger växer

Efter ett lyckat försök under 2018 växer Nätverket Hållbara Restauranger Umeå med yttrligare sju restauranger. Totalt består nätverket nu av elva Umeå-restauranger som träffas regelbundet i kunskapshöjande workshops och nätverksträffar. Alla restaurangerna får också coachning för att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Mer om nätverket

Så ser Umeås klimatavtryck ut

Fredag 14 december 2019 presenterade vi Umeås klimatavtryck ur ett konsumtionsperspektiv och nu har vi också publicerat Stockholm Environment Institutes (SEI) rapport här på webben. Våren 2019 genomförde vi en undersökning om Umeåbornas konsumtionsvanor och under hösten har SEI beräknat klimatpåverkan utifrån de svar som deltagarna i undersökningen lämnade. I sin rapport pekar SEI på ett antal fokusområden där förändringar kan leda till stora utsläppsminskningar.

Läs rapporten och se en filmad föreläsning!

Umeå-restauranger prisade för hållbarhetsarbete

Två restauranger från Nätverket Hållbara Restauranger Umeå som vi driver prisades när det nationella nätverket firade femårsjubileum. Gotthards krog tog hem priset som Årets hållbara restaurang och Petter Thylin på Tapas blev finalist i kategorin Årets eldsjäl.

Läs nomineringar och kommentarer

Könsskillnader i konsumtion

Det finns stora skillnader i kvinnors och mäns konsumtion. Det ville vi i projektet belysa, bland annat genom att låta några Umeåbor berätta om sina vanor kring shopping och inköp. Att vara medveten om skillnader i konsumtionen är viktigt för att kunna utforma aktiviteter som minskar konsumtionens klimatpåverkan.

Filmen är också en del av Umeå kommuns Gendered Landscapes, som handlar om hur jämställdhetsarbetet ger konkreta avtryck i staden och landskapet.

genderedlandscape.umea.se

Delningsekonomi med Sharing City Umeå

I samverkan med vårt systerprojekt Sharing City Umeå arbetar vi för att främja delningsekonomin och utveckla delningstjänster i Umeå. Delningsekonomins möjligheter och risker ska testas och utvärderas. Delningstjänsterna ska förhoppningsvis bidra till en minskad energi- och klimatpåverkan och en hållbar utveckling men också till att främja en social hållbar utveckling i staden.

Sharing City Umeå

Kontakt

Anna Gemzell
projektledare
Umeå kommun
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Fler kontaktuppgifter och fakta om projektet

Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet genomförs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vi är en del av Green Umeå