Startsida Umeå kommun

Var med och forma morgondagens delningstjänster!

Genom att låna prylar av varandra och dela på saker som man annars inte använder så ofta använder vi jordens resurser mer effektivt och minskar vårt klimatavtryck.

Att dela och låna är ingen ny förekomst, grannar och bekanta har alltid lånat verktyg, maskiner och hjälpt varandra med tjänster av olika slag. Med den tekniska utveckling som har skett, kan nu samutnyttjande av resurser ske systematiskt och långt utanför bekantskapskretsen. Men hur ska morgondagens delningstjänster se ut i Umeå?

Böcker, spel och datorer är några exempel på vad som delas dagligen på våra bibliotek. Bil- och cykelpooler är andra exempel på delningstjänster i samhället. Som en del i Umeå kommuns klimatarbete testar vi nya sätt att använda de kommunala bibliotekens lånesystem för att främja delning.

Vad kan du tänka dig att låna och dela med andra?

Den 19 september 2017 besökte vi Ålidhems bibliotek för att få veta vilka behov av delningstjänster som finns på Ålidhem och i resten av Umeå.

De tankar och idéer som kom fram under kvällen kommer vi att ta med oss i det fortsatta arbetet. 

Umeå kommun satsar på klimatet

Satsningen på framtidens delningstjänster är en del av Umeå kommuns klimatarbete och genomförs i ett klimatprojekt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer om klimatprojektet

Kontakt

Philip Näslund
Umeå kommun
090-16 66 71
070-220 31 65
philip.naslund@umea.se

Vi är en del av Green Umeå
Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet genomförs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sidan har granskats 2018-08-01

Sidans kortadress: www.umea.se/delamer