Startsida Umeå kommun

Nätverket Hållbara Restauranger Umeå

Hur kan kommunen främja klimatsmarta lösningar i restaurang och storkök? Som en del i kommunens klimatarbete har Umeå kommun och klimatprojektet Den koldioxidsnåla platsen initierat nätverket Hållbara Restauranger i Umeå.

Vad är Hållbara Restauranger?

Hållbara Restauranger är ett nätverk av restauranger som vill skapa en mer hållbar restaurangnäring. Nätverket finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå och bakom konceptet står konsultfirman U&We.

Hållbara Restauranger är ett kompetensutvecklingsprogram som bygger på en öppen och transparent process där deltagarna inspireras av varandra och bygger upp gemensamma kunskaper om en hållbar restaurangnäring. Genom utbildning, rådgivning och nätverkande får restaurangerna praktiska verktyg för att utveckla sin verksamhet i en hållbar riktning. Restaurangerna får även tips och stöd i hur de kan berätta om sitt hållbarhetsarbete för gästerna.

Hör kocken Paul Svensson förklara varför det är en bra idé att vara med i nätverket.

Nätverket i Umeå

Restauranger i nätverket

 • Bastard Burgers
 • Gotthards krog (Blå huset)
 • Hedlundaskolans och Storsjöskolans måltidsservice
 • Kummin
 • Lottas krog
 • Rex
 • Rost
 • Tapas
 • Tonka
 • Umeå Folkets Hus
 • Zillers brasserie och bar

Vid fyra utbildningstillfällen arbetar nätverket med

 • Hållbar Mat
 • Ekonomi och energi
 • Miljö och Klimat
 • Reko och sociala villkor
 • Kommunikation

Utöver det får restaurangerna individuella nulägesanalyser och rådgivning för att kunna genomföra relevanta aktiviteter som tar hållbarhetsarbetet framåt.

Projektet följer upp nätverket kontinuerligt för att utvärdera dess effekt och de individuella åtgärderna som varje restaurang genomför.

Hör Anders Samuelsson från Blå huset (Gotthards krog) berätta vad nätverket betyder för dem.

Varför arbetar Umeå kommun med klimatpåverkan från mat?

Från ett konsumtionsperspektiv har den mat som hushållen konsumerar en betydande klimatpåverkan. Enligt Naturvårdsverket går ungefär en tredjedel av hushållens klimatpåverkan att relatera till konsumtionen av livsmedel. Det är lika stor klimatpåverkan som vad hushållens transporter står för, enligt nationell statistik.

Av matens klimatpåverkan står animaliska livsmedel som kött och mejeriprodukter för det allra största delen. Därtill finns det en betydande problematik vad gäller matsvinn. I hela produktionskedjan uppstår ett svinn på mellan 10-50 procent beroende på livsmedel. Det innebär att en betydande del av det livsmedels som framställs går till spillo. Därför är det väldigt viktigt att arbeta med att minska svinnet i hela livsmedelskedjan.

Mer information

Är du intresserad och vill få mer information? Kontakta Märta Streijffert som är projektledare för Hållbara Restauranger i Umeå. Kontaktuppgifter hittar du här intill.

Mer om Hållbara Restauranger

Hållbara Restauranger på Facebook

Umeå kommun satsar på klimatet

Hållbara restauranger i Umeå är en del av Umeå kommuns klimatarbete och genomförs av de EU-finansierade klimatprojekten Den koldioxidsnåla platsen och Coacher för energi och klimat.

Mer om klimatprojektet

Logotyp för nätverket Hållbara Restauranger
Kontakt

Märta Streijffert
miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 66 73
marta.streijffert@umea.se

Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet genomförs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vi är en del av Green Umeå

Sidan har granskats 2019-09-13

Sidans kortadress: www.umea.se/hallbararestauranger