Startsida Umeå kommun

Mötesplatser och kunskapsutveckling

Den koldioxidsnåla platsen arrangerar verkstäder, mötesplatser och konferenser i syfte att utbyta kunskap och koppla samman spetskompetens från akademin, näringslivet och den offentliga sektorn.

Så ser Umeås klimatavtryck ut

Fredag 14 december presenterade vi Umeås klimatavtryck ur ett konsumtionsperspektiv och nu har vi också publicerat Stockholm Environment Institutes (SEI) rapport här på webben. I våras genomförde vi en undersökning om Umeåbornas konsumtionsvanor och under hösten har SEI beräknat klimatpåverkan utifrån de svar som deltagarna i undersökningen lämnade. I sin rapport pekar SEI på ett antal fokusområden där förändringar kan leda till stora utsläppsminskningar.

Läs rapporten och se en filmad föreläsning!

Mötesplats för hållbara transporter

Den 19-21 september stod Umeå värd för mobilitetskonferensen Civitas Forum. Nära på 500 deltagare från hela Europa. och andra delar av världen deltog. I samband med konferensen arrangerade vi i projektet Den koldioxidsnåla platsen en mötesplats för deltagare och Umeåbor för att mingla och samtala kring framtidens mobilitet i Umeåregionen och hur vi tillsammans skapar förutsättningarna för hålllbara resor och transporter.

Nästan 200 förbipasserande stannade till vid vår mötesplats för att tävla med tips på hållbara utflyktsmål och både konferensdeltagare och Umeåbor passade på att tycka till om vilka åtgärder som måste till för att få en omställning. Som en del av Trafikantveckan och SEE hållbarhetsveckan arrangerades också tre lunchsamtal.

Byter till bil när vintern kommer

Hur påverkas Umeåbornas resvanor av vädret? Den frågan kan data från vår resvaneundersökning med appen TravelVu nu svara på. Genom att samköra data från appen med väderdata kan vi notera att hela 65 procent av cyklisterna väljer bort cykeln när höstvädret övergår till vinterväder. De flesta byter till bil, men några väljer också att åka kollektivt eller gå. Resespåren ger oss en en ökad förståelse för hur Umeåborna väljer färdmedel och vilken typ av ärende de har med sina resor, vilket är en viktig grund för hur vi planerar för ett mer hållbart resande i Umeå.

Läs hela rapporten, pdf, 1,6 MB

Nationell verkstad till Umeå

I november arrangerade projektet 2017 års Nationella verkstad för hållbara livsstilar. Konferensen arrangerades i samarbete med Naturvårdsverket och är del i genomförandet av Den nationella verkstaden för hållbara livsstilar arrangeras som en del i genomförandet av FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion, även kallat 10YFP. Se föreläsningarna i efterhand på vår konferenssida.

www.greenumea.se/verkstad

Kontakt

Anna Gemzell
projektledare
Umeå kommun
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Fler kontaktuppgifter och fakta om projektet

Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet genomförs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vi är en del av Green Umeå

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.