Startsida Umeå kommun

Vad är Den koldioxidsnåla platsen?

Projektet är en del av Umeås klimatarbete och har genomförts i ett samarbete mellan Umeå kommun och Umeå universitet.

Genom att testa och utvärdera olika sätt att främja klimatsvarta val i vardagen utvecklar vi nya verktyg för klimatarbetet i kommunen. Projektet ska även ta reda på hur Umeåbornas klimatpåverkan ser ut och visualsera det. I projektet arrangerar vi också verkstäder och konferenser som skapar förutsättningar för utbyte av erfarenheter i klimatarbetet. 

Korta fakta om projektet

Projekttid: november 2016-oktober 2019

Budget: 24 miljoner

Finansiärer:

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Umeå kommun
 • Umeå universitet
 • Region Västerbotten
 • Upab
 • Umeå energi

Projektet har samarbetsöverenskommelser med 

 • Energikontor Norr
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Visit Umeå
 • Kompetensspridning i Umeå AB
 • Bostaden

Vi som har jobbat i projektet

Anna Gemzell
projektledare
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Jennie Vennberg
kommunikatör
090-16 66 72
jennie.vennberg@umea.se

Konsumtion och delning

Märta Streijffert
projektsamordnare
090-16 66 73
marta.streijffert@umea.se

Philip Näslund
tidigare projektsamordnare
090-16 66 71
philip.naslund@umea.se

Resor och transporter

Ida Lundström
trafikplanerare
090-16 53 43
ida.m.lundstrom@umea.se

John Bylund
trafikplanerare
090-16 53 76
john.bylund@umea.se

Linda Calmarsson
hållbarhetskoordinator, Upab
090-16 20 21
linda.calmarsson@umea.se

Boende och energi

Johan Sandström
energi- och klimatstrateg
090-16 16 65
johan.sandstrom@umea.se

Torgny Forss
energi- och klimatrådgivare
090-16 17 13
torgny.forss@umea.se

Beslutsstödsplattform

Ebba Sundström (föräldraledig)
samhällsplanerare
090-16 49 65
ebba.sundstrom@umea.se

Kompetensplattform

Katrin Holmqvist-Sten
koordinator
Umeå universitet
katrin.holmqvist-sten@umu.se

Kontakt

Anna Gemzell
projektledare
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Jennie Vennberg
kommunikatör
090-16 66 72
jennie.vennberg@umea.se

Europeiska unionens Europeiska regionala utvecklingsfonden, EU:s regionalfond