Startsida Umeå kommun

Vad är Den koldioxidsnåla platsen?

Projektet är en del av Umeås klimatarbete och ett samarbete mellan Umeå kommun och Umeå universitet.

Genom att testa och utvärdera olika sätt att främja klimatsvarta val i vardagen utvecklar vi nya verktyg för klimatarbetet i kommunen. Projektet ska även ta reda på hur Umeåbornas klimatpåverkan ser ut och visualsera det. I projektet arrangerar vi också verkstäder och konferenser som skapar förutsättningar för utbyte av erfarenheter i klimatarbetet. 

Korta fakta om projektet

Projekttid: 2016-2019

Budget: 24 miljoner

Finansiärer:

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Umeå kommun
 • Umeå universitet
 • Region Västerbotten
 • Upab
 • Umeå energi

Projektet har samarbetsöverenskommelser med 

 • Energikontor Norr
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Visit Umeå
 • Kompetensspridning i Umeå AB
 • Bostaden

Vi som jobbar i projektet

Anna Gemzell
projektledare
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Jennie Vennberg
kommunikatör
090-16 66 72
jennie.vennberg@umea.se

Konsumtion och delning

Märta Streijffert
projektsamordnare
090-16 66 73
marta.streijffert@umea.se

Resor och transporter

Ida Lundström
trafikplanerare
090-16 53 43
ida.m.lundstrom@umea.se

John Bylund
trafikplanerare
090-16 53 76
john.bylund@umea.se

Linda Calmarsson
hållbarhetskoordinator, Upab
090-16 20 21
linda.calmarsson@umea.se

Boende och energi

Johan Sandström
energi- och klimatstrateg
090-16 16 65
johan.sandstrom@umea.se

Torgny Forss
energi- och klimatrådgivare
090-16 17 13
torgny.forss@umea.se

Beslutsstödsplattform

Sebastian Holmström
kommunikatör/samhällsplanerare
070-342 76 77
sebastian.holmstrom@umea.se

Ebba Sundström (föräldraledig)
samhällsplanerare
090-16 49 65
ebba.sundstrom@umea.se

Kompetensplattform

Katrin Holmqvist-Sten
koordinator
Sliperiet, Umeå universitet
katrin.holmqvist-sten@umu.se

Kontakt

Anna Gemzell
projektledare
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Jennie Vennberg
kommunikatör
090-16 66 72
jennie.vennberg@umea.se

Europeiska unionens Europeiska regionala utvecklingsfonden, EU:s regionalfond