Startsida Umeå kommun

SEE-veckan för hållbar utveckling

SEE-veckan vill låta dig känna, prata, smaka, utmana, utveckla och nätverka hållbart under en hel vecka eller bara en kort stund. Veckan formas av många arrangörer som bidrar med livskraftiga, kreativa och goda exempel på hållbar utveckling.

Projektet SEE hållbarhetsvecka har arrangerats en vecka i september sedan 2009. De första två åren låg fokus på hållbar utveckling i Umeå. Tredje året 2011 vidgades området till hela Västerbottens län. Från och med 2014 hålls SEE-veckan även i Norrbotten. Namnet SEE är en förkortning för social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Vision och mål

År 2020 är Västerbottens län Sveriges hållbaraste län. Regionalt och lokalt arbetas det för en långsiktig hållbarhet med målet att kommande generationer ska ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. SEE Västerbottens hållbarhetsvecka är en förebild för arrangemang och nätverk inom hållbar utveckling i en region.

Bred samverkan

SEE drivs som ett årligt återkommande projekt i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten, Umeå universitet, Umeå kommun, Visit Umeå och Nolia AB.

Arrangörerna gör SEE

SEE-veckan handlar om att uppmärksamma och stärka aktörer som satsar hållbart, ge möjlighet att nätverka och marknadsföra sig i ett större sammanhang och sprida information och goda exempel, så att fler aktörer arbeta hållbart.

Sidan har granskats 2019-09-10

Sidans kortadress: www.umea.se/see