Startsida Umeå kommun

Sharing City Umeå vill få fler umeåbor att vilja testa delningstjänster för miljöns skull.

Sharing City Umeå

Umeå är idag en av fyra innovativa städer inom det nationella programmet Sharing Cities Sweden. De övriga städerna är Göteborg, Malmö, Stockholm. Sharing Cities Sweden är en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Syftet med programmet är att dela resurser inom en stad på effektivare sätt och att dela kunskap mellan deltagande städer. Sharing Cities bygger också på principerna bakom open source och open data.

Testar delningstjänster

Delningsekonomins möjligheter och risker ska testas och utvärderas. Delningstjänsterna ska förhoppningsvis bidra till en minskad energi- och klimatpåverkan och en hållbar utveckling men också till att främja en social hållbar utveckling i staden. Sharing City Umeå har även ett särskilt fokus på jämställdhet och integration. Programmet genomförs i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet och institut.

Nyheter

Prenumerera på nyheter

Vill du prenumerera på nyheter om Sharing City Umeå?
Fyll i din mejladress och klicka på "OK". Som prenumerant får du ett mejl när en nyhet publiceras. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka nyheter om landbygdsutveckling. Läs mer om behandling av din mejladress för denna prenumerationstjänst och dina rättigheter på www.umea.se/prenumerationbehandling

Hantera prenumeration
Kontakt

Philip Näslund
projektledare
Sharing City Umeå
090-16 66 71
070-220 31 65
philip.naslund@umea.se

Lär mer om projektet och hitta kontaktpersoner

Vi är en del av Green Umeå

Sidan har granskats 2019-06-24

Sidans kortadress: www.umea.se/sharingcity