Startsida Umeå kommun

Nyhetsarkiv för Sharing City Umeå

Här finns aktuella och tidigare nyheter om Sharing City Umeå. Nyheterna arkiveras månadsvis under "Nyheter". Nyheter som är bundna till ett visst datum, till exempel en aktivitet, finns normalt inte kvar efter aktuellt datum.

Nyheter