Startsida Umeå kommun
Debattartikel

Debattartikel i tidningen Norran 6 april 2020.

Debatt: "Västerbotten kan gå före i delningsekonomin"

Många av samhällets resurser är underutnyttjade. Kontorslokaler nyttjas uppskattningsvis endast tio procent av den totala tiden. Borrmaskiner används cirka 18 minuter under sin livstid, men lämnar över 50 kilo avfall efter sig. Det skriver IVL -Svenska miljöinstitutet tillsammans med ett antal aktörer inom delningsekonomi i en debattartikel i tidningen Norran.

I dagsläget sätter ekonomiska och juridiska oklarheter käppar i hjulen för delningen och hindrar den från att skalas upp. Samhällets regler utgår från ägande och behöver anpassas för att fungera för delning mellan många användare menar debattörerna.

Bidra till hållbar utveckling

I en rapport har IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Lunds universitet studerat delning av transporter, lokaler och verktyg och identifierat ett antal faktorer som är avgörande för att delning ska kunna växa och som samtidigt säkerställer att delningen bidrar till en hållbar utveckling.

Ta vara på delningens potential

Här har Sveriges kommuner en nyckelroll. Rörelsen ”Sharing Cities”, som växer fram i många städer världen över, ger kommuner en möjlighet att utveckla formerna för delning. Det handlar både om att hantera riskerna med delning och om att ta vara på delningens stora potential: nya företag, mer resurseffektivitet och ökad jämlikhet.

Öppna upp för mer delning

Västerbottens kommun- och regionpolitiker kan ta ledarskap i frågan om delning genom att öppna för delning i detaljplaner och planprocesser och stödja till exempel bil- och cykeldelning. Västerbottens kommuner kan ställa krav på delning vid offentlig upphandling, dela med sig av bilpooler genom offentliga bostadsföretag och dela underutnyttjade offentliga verksamhetslokaler menar debattörerna.

Läs hela debattartikeln här.

 

Kontakt

Philip Näslund
projektledare
Sharing City Umeå
090-16 66 71
070-220 31 65
philip.naslund@umea.se

Ingela Hjulfors Berg
kommunikatör
Sharing City Umeå
070-314 59 26
ingela.hjulfors.berg@umea.se

Mer information

Läs debattartikeln Västerbotten kan gå före i delningsekonomin

Rapport från IVL- Svenska Miljöinstitutet: Delningens potiential

Sharing City Umeå: Många ville lära sig mer om delning