Startsida Umeå kommun
Delningspaviljong på Umeå universitet

Den nya delningspaviljongen på campusområdet på Umeå universitet.

Delningspaviljongen på Campus invigd

I samband med Välkomstmässan på Umeå universitet 5 september invigdes den nya delningspaviljongen på campusområdet av rektor Hans Adolfsson och kommunalrådet Janet Ågren. Delningspaviljongen är en mötesplats för delning av aktiviteter, hållbara verksamheter, kunskap och utomhusytor.

Paviljongen har uppförts genom satsningen ”Dela grönytor”, som är ett delprojekt i Sharing Cities Sweden vilket syftar till att utveckla och pröva delningstjänster och cirkulär ekonomi.

– Varje dygn rör sig tiotusentals människor i området på och runt campus. Utöver anställda och studenter på universitetet och SLU finns även universitetssjukhuset med patienter och personal, och ett stort antal andra arbetsplatser. I satsningen Sharing Cities som ska stimulera till ökad hållbarhet och bättre nyttjande av resurser, bidrar Umeå universitet, Akademiska hus och Region Västerbotten med att dela de fina grönytor som vi har på campus, säger Lisa Redin, projektledare vid Lokalförsörjningsenheten, LOK.

Rektor och kommunalråd invigde

Umeå universitets rektor Hans Adolfsson fick äran att klippa invigningsbandet till Paviljongen, och passa på att knyta dess funktion till universitetets anda av samarbete:

– När vi samarbetar över olika gränser så kan vi åstadkomma väldigt intressanta saker. När vi nu får en ny byggnad här på campus så hoppas jag att den ska kunna generera ännu mer idéer och ännu mer skapande.

Umeå kommuns andra kommunalråd Janet Ågren (S), poängterade Umeås roll i delningsekonomin.

– Vi ska vara ledande inom cirkulär ekonomi. Där är delningstjänster en viktig del. Man ska kunna dela, låna och hyra och utveckla kreativiteten kring det. Den här delningsytan hoppas jag ska bidra positivt till det.

Kontakt

Ingela Hjulfors Berg
Kommunikatör
070-314 59 26
ingela.hjulfors.berg@umea.se