Startsida Umeå kommun
Leksaksbibliotek som lånar ut leksaker.

Lånade leksaker minskar utsläpp

Hjärnans belöningssystem gör så att barn tidigt lär sig att älska konsumtion. Det kan minska i en miljö där barnet upplever delande som något ”alla gör”. Det visar den utvärdering som RISE har gjort av Leksaksbiblioteket i Göteborg.

– Barn som lär sig om miljöhänsyn kan även påverka föräldrarnas inställning och därmed främja ett miljömedvetet beteende i familjen. Normförskjutning och beteendeändring kan få stora miljökonsekvenser i vuxenlivet, säger Frida Royne på RISE och en av författarna till studien.

Mindre utsläpp med lånade leksaker

Lånade leksaker minskar utsläpp. Leksaksbiblioteket har också goda förutsättningar att minska direkta utsläpp. Leksaker har tidigare blivit identifierade som en produkt som lämpar sig bra att återanvända ur miljösynpunkt. Dessutom begränsas inte lånade leksakers livstid i använd tid av användarnas omhändertagande jämfört med leksaker som ägs. Leksaksbiblioteket kan även antas avvärja nyköp då medlemmar anger en sådan tendens enligt en enkät gjord av Leksaksbiblioteket.

Stora konsumtionsutsläpp av leksaker

En tidigare studie visar att barn i förskoleålder i Sverige i snitt äger 536 leksaker. Samtidigt har Chalmers nyligen tagit fram data som visar att göteborgarna konsumerar hela 1 080 ton leksaker per år. Om alla barn i Leksaksbibliotekets målgrupp i Göteborg skulle minska sitt leksaksbestånd med 50 procent skulle det betyda en undviken produktion och transport av leksaker på cirka 82 000 ton CO2-ekvivalenter. Detta motsvarar de årliga konsumtionsbaserade utsläppen från hela 9 096 svenskar.

En del av Sharing Cities

Leksaksbiblioteket ingår i den nationella satsningen Sharing Cities Sweden som syftar till att utveckla och utvärdera effekten av delningsekonomin i Sverige.

– Leksaksbiblioteket är ett av våra mest spännande exempel, dels för att det är unikt för Sverige, dels för att det uppenbarligen har en väldigt stor potential att bidra till en mer hållbar konsumtion, säger Tove Lund, samordnare för Sharing City Göteborg på konsument- och medborgarservice i Göteborgs Stad.