Startsida Umeå kommun
Lärandeträff med Sharing City Umeå

Över 60 deltagare ville lära sig mer om delningstjänster när Sharing City Umeå bjöd in till förmiddagsträff.

Många ville lära sig mer om delning

När butikslokaler bommar igen då flyttar aktiviteter som vill minska konsumtion in. Över 60 deltagare deltog i Sharing City Umeås förmiddag i MVG-gallerian i centrala Umeå.

Dela, låna eller hyra. Det var fullsatt när Sharing City Umeå presenterade sina lärdomar hittills om delningstjänster i eXpressions pop-in yta i MVG-gallerian där det förr låg en större klädbutik. Målet med delningstjänster är att få fler att dela med sig av sina prylar för att minska klimatförändringarna istället för att konsumera nytt.

Alltifrån servicehubbar för bil-och cykeldelningstjänster, klädbytardagar som ett led i Umeås integrationsarbete till Vakins mobila showroom för att lära mellanstadieelever om avfallshantering presenterades.

Vakin presenterar sin mobila  showroom för skolbarn.

Kommunikatörerna Johanna Cory och Elin Bäckman på Vakin leder ett projekt för att få skolbarn att bli mer medvetna om avfall.

Utlån av gratis fritids-och sportprylar

Fritidsbanken Umeå, miljöpristagare i Umeå kommun, lånar ut gratis fritids-och sportprylar till alla. De har nyligen inlett ett samarbete med Vakin som kommer att hjälpa dem att samla in prylar från allmänheten på samtliga återvinningsstationer i Umeå kommun. Dessutom lånar de ut parasportprylar i samarbete med Fritid på Umeå kommun.

Fritidsbanken Umeå

Johanna Vilhelmsson, vd för Idrottsservice, berättade om Fritidsbanken Umeås framgångar.

Smarta kartan med delningstjänster

Varje tisdag klockan 10.00–15.00 arrangerar Coompanion Nord "map-jam" på Pop-in-ytan. De samlar in information till Umeås smarta karta för delningstjänster.

Smarta kartan är en karttjänst som redan finns i både Göteborg och Malmö och ska förhoppningvis lanseras i Umeå innan sommaren. Alla är välkomna att delta och lämna in idéer på tjänster som redan finns i Umeå eller tipsa om saker som borde finnas när det gäller delning av prylar och tjänster som går att låna gratis eller hyra.

Smarta kartan med Coompanion

Vad är du villig att dela med andra och med vem? Coompanion Nord testar var din gräns går.