Startsida Umeå kommun
Delningsekonomi

Ny digital kurs i delningsekonomi

Delningsekonomin blomstrar och nu lanserar Lunds universitet en ny internationell digital kurs i delningsekonomi på Coursera - Sharing Cities: Governance and Urban Sustainability.

Kursen kopplar samman ekonomi, städer, styrning och hållbarhet i städerna för att ge unik kunskap och insikter om att delningstjänster i städer. Kursen bygger på erfarenheter från Sharing Cities Sweden där Umeås testbädd ingår tillsammans med Göteborg, Malmö och Stockholm. Kursen leds av lektorerna Kes McCormick, som även leder Sharing Cities Sweden, och Yuliya Voytenko Palganuliya Voytenko Palgan.


Kontakt

Ingela Hjulfors Berg
kommunikatör
070-314 59 26
ingela.hjulfors.berg@umea.se