Startsida Umeå kommun
Nyhetsbrev Sharing City Umeå

Nyhetsbrev, Sharing City Umeå, oktober 2019

Sharing City Umeå har nu kommit halvvägs av projekttiden och vi har haft en mängd spännande aktiviteter som genomförts under den första delen av hösten.

Projektledningen träffades i Göteborg tillsammans med de övriga städerna i Sharing Cities Sweden programmet och fick då möjlighet att besöka Akademiska hus i Johanneberg Science Park som visade satsningen på utomhusarbetsplatser och det nya konceptet A Working lab med delade ytor som grundidé.

Därför kändes det extra roligt att delningspaviljongen vid campusdammen i Umeå invigdes av Akademiska hus, Umeå Universitet, Region Västerbotten och Umeå kommun under Välkomstmässan den 5 september. Paviljongen har redan huserat Cykeljuntan Umeå och ett flertal studiebesök. Platsen kommer utvecklas vidare och alla som vill hålla aktiviteter där är välkomna att höra av sig.

Sharing Cities Summit 10–11 oktober

Jag vill även lyfta upp den nationella konferensen Sharing Cities Summit i Lund/Malmö 10–11 oktober. Det var ett tillfälle att lyfta våra aktiviteter för en internationell och nationell publik vilket mottogs med stort intresse. Sharing City Umeå höll flera presentationer kring teman som digitala plattformar. Delning- och cirkulär ekonomi och framtidens delande städer.

Utveckling av Sharing Toolkit Umeå

Vi går nu vidare med flera aktiviteter och kommer inom kort börja samla in alla delningsinitiativ som vi kan hitta i Umeå genom träffar och samtal. Det kommer bilda ett ekosystem som ligger till grund för en utveckling av Sharing Toolkit Umeå. Det blir ett test för att stödja entreprenörer och privatpersoner som vill vara en del av delningstjänster i Umeå.

Vi ser nu fram mot att arbeta vidare inom projektet och utveckla samarbetet med det nystartade projektet Klimatneutralt Umeå 2030 som också drivs inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och där Umeå är en av nio städer som tar fram en handlingsplan för att nå de högt uppsatta klimatmålen.

Vi ser fram mot att arbeta vidare under hösten för att fortsätta stärka, vidareutveckla och utvärdera testbäddens olika initiativ. Vill du veta mer om projektet och få mer information om kommande aktiviteter så hoppas jag du följer oss på https://umea.se/sharingcity, Instagram och Twitter.

Vilka aktiviteter har genomförts?

Nya samarbeten i projektet

  • Projektledningen blev kontaktad av tre studenter vid Umeå Universitet som precis avslutar sina masterstudie. De kommer arbeta vidare med en affärsmodell kring återbruk, reparation av möbler.
  • Möte med prof. Frank Dignum om AI och koppling till smarta städer. Mötet hölls med projektgruppen Dela grönytor.
  • Godkänd projektplan med Arkitekthögskolan Att dela och ta vara på stadens resurser.
  • Introduktion till Fab City, koncept som RISE Umeå håller på analysera och möjliggöra i Umeå.
  • Innovationsplattform, framtagande inom RUGGEDISED/Vinnova.
  • Uppstart och samverkan med Viable Cities projekt Klimatneutralt Umeå 2030.
  • Avstämning med Viable Cities projektet Cities-As-A-Platform som Umeå deltar i (IT).
  • Träff med Uminova eXpression, samverkan kring en yta i MVG. Skapa ett Sharing Corner i den för träffar, medskapande mm.
  • Umeå lanserar https://opendata.umea.se
Kontakt

Philip Näslund
projektledare
Sharing City Umeå
+46 90 16 66 71
philip.naslund@umea.se

Ingela Hjulfors Berg
Kommunikatör
+46 70 314 59 26
ingela.hjulfors.berg@umea.se