Startsida Umeå kommun
Delningspaviljongen på Umeå universitet.

Delningspaviljongen på Umeå universitet invigdes hösten 2019.

Dela grönytor

Campusområdet, Umeå universitet ska öppnas upp för fler besökare från bland annat Norrlands universitetssjukhus. Projektet syftar till att öka campusområdets attraktivitet genom nyttjande av delningstjänster.

En paviljong som ska främja delning invigdes i september 2019. Det är en mötesplats för delning av aktiviteter, hållbara verksamheter, kunskap och utomhusytor. Nya samverkansformer testas mellan fastighetsägare.

Milstolpar i projektet:

Artiklar:

Delade resurser skapar liv på Campus (Aktum maj-2019)

Ett rum i det gröna där man träffas och delar ( Umeå universitet - sept 2019)

"Ute är det nya inne" - Akademiska hus

Projektansvariga:

Lisa Redin, Umeå universitet
Stina Hildingsson, Umeå universitet
Olov Bergström, Akademiska hus
Susannah Ottenius, Akademiska hus
Berit Nygren, Region VästerbottenKontakt

Lisa Redin
Samordnare Dela grönytor
Umeå univerisitet
+46 90 786 68 10 , +46 72 143 28 68
lisa.redin@umu.se

Svarar mot FN:s globala mål:

(Klicka på bilderna för mer information)

SEE-logotyp
SEE-logotyp
SEE-logotyp

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus