Startsida Umeå kommun
Cykelstället, Umeå

Cykelstället - en serviceplats för cyklar med uthyrning av låd-cyklar och cykelgarage.

Dela service-och mobilitetshubbar

Mobilitet och godstransporter är en prioriterad fråga där stadsdelen ska utformas så att hållbara färdsätt (buss, cykel, gång) bli det naturliga valet. Om ett annat färdsätt behövs ska det vara enkelt för de boende att dela och låna.

Målet av delprojektet är att ta fram kunskap om servicehubbar genom omvärldsbevakning och att testa faktiskt tjänster i befintligt stadsrum. Tjänsterna som testat ska utvärderas utifrån tillhandahållare, användare och vilken faktiskt nytta tjänsterna kan ha socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Milstolpar i projektet:

Projektansvariga:

Lucas Röhlinger, Umeå kommun
John Bylund, Umeå kommun
Curt Jonsson, Upab
Magnus Stenvall, Umeå Energi

Kontakt

Lucas Röhlinger
Samhällsplanerare
Övergripande Planering
Umeå kommun
072-215 47 85
lucas.rohlinger@umea.se

John Bylund
Trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 53 76, 070-5565376
john.bylund@umea.se

Curt Jonsson
Affärsutvecklare
Upab
090-16 15 81, 070-341 67 80
curt.jonsson@umea.se

Svarar mot FN:s globala mål:

(Klicka på bilderna för mer information)

globala målen 3
SEE-logotyp
SEE-logotyp
10 globala målen

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus