Startsida Umeå kommun
Cyklister vid älven

SMS-tjänst hjälper nyinflyttade att göra klimatsmarta val

Umeå kommun, Jönköping kommun, Uppsala kommun, Sundbybergs stad, Mölndal kommun och Strängnäs kommun har ett projekt för att utveckla och testa en skalbar digital mobilitetstjänst som kallas Resvana, vilken ägs av Nudgd.

Tjänsten låter kommuner kommunicera med nyflyttade invånare för att hjälpa dem att anamma klimatsmarta resvanor i samband med flytt, då den såkallade nystartseffekten gör det lättare att ändra vanor. Tjänsten består av automatiserande mjukvara, SMS som inledande kontaktpunkt och en webbsida med skräddarsydd karta och bekvämt samlad information om hållbara transportalternativ samt delningstjänster i kommunen.

För att maximera tjänstens relevans används ingående individ- och målgruppsanpassning, baserat på adress, förnamn, ålder, typ av boende och ifall personen har flyttat inom kommunen eller till kommunen från en annan kommun.

Målgruppsinriktad information

Kommunen genomför ett projekt tillsammans med företaget Nudgd och deras tjänst Resvana för att uppmuntra kommuninvånare till mer klimatvänliga resvanor i vardagen. Med hjälp av Resvana skickar vi ut ett sms till nyflyttade invånare med en länk till en personifierad plattform med samlad information om hållbara transportalternativ i kommunen. För att ändra sina resvanor krävs ett långsiktigt informationsarbete riktat till olika målgrupper och den så kallade nystartseffekten, som sker vid bland annat en flytt, gör det lättare att ändra sina vanor.

Kontakt

John Bylund
trafikplanerare
090-16 53 76
john.bylund@umea.se

Ida Lundström
trafikplanerare
090-16 53 54
ida.lundstrom@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-15

Sidans kortadress: www.umea.se/resvana