Startsida Umeå kommun

Utvärdering och rapporter

Aktuella forskningsrapporter, uppsatser och utvärderingar om delningsekonomi nationellt och internationellt.

År
2020

Rapporter/Utvärderingar


Lärdomar om servicehubbar 2018-2020, Sharing City Umeå_kortversion


Utvärdering av fritidsbanker, Rise

2019

IVL-Delningens potential_kortversio, Svenska miljöinstitutet


15 Pathways to localise the sustainable development goals, ICLEI European secretariat 


Analysis of Sharing Economy Services, Lund university


B2B Sharing Platforms. The next logical step, Christian Esselin, Adam Falkenberg, Umeå universitet.


Sharing Cities Sweden - Synthesis Report


Framtidens mobilitetsbehov, Sharing City Umeå


Delningseknomi på mellanstora städers villkor, Umeå kommun case, Jesper Kramers, Masteruppsats, KTH


Vad vill du dela med dina grannar?En diskursanalys om delningsekonomi, Siri Björk, Examensarbete, Umeå universitet


Är det gratis att låna? En kvantitativ studie om motivationer för och utfall av deltagandet i den icke-kommersiella delningsekonomin Fritidsbanken, Sara Bromark, Fanny Sjölund, Umeå universitet


ATHENS - LESSONS LEARNED FROM SYNATHINA
How can local government work productively
with citizens to promote the wellbeing of the city?, Bloomberg Philanthropies


Vad är den gröna ekonomin?, Kes McCormick, programansvarig Sharing Cities Sweden.


Samnyttjande av offentlig service-
Ett kunskapsunderlag till Riktlinjer för planering av offentlig service inom Älvstaden, Göteborgs stad.

2018

Sharing and the City: Roles, Relations and Governance Mechanisms,Yuliya Voytenko Palgan, Oksana Mont and Lucie Zvolska, Lund University


Omgiven av Gränsgångare- Framväxten av nya samverkansroller i offentlig sektor,
Rapport från Innovationsplattform Borås (2018)
Heiti Ernits (RISE och Högskolan i Borås)


Assessing the Environmental Potential of
Collaborative Consumption: Peer-to-Peer Product
Sharing in Hammarby Sjöstad, Sweden
Michael Martin , David Lazarevic and Charlie Gullström.


To Connect Idle Capacity with Users - on Business
and Digital Platform Aspects for Sharing Services
Jan Markendahl, M Istiak Hossain
School of Electrical Engineering and Computer Science
Royal Institute of Technology, Stockholm
Alex Jonsson, Evothings Lab AB, Stockholm


The Sharing Future-
A look at the playing field of the Swedish sharing economy, Oskar Ahlman, Umeå universitet


Sharing City Compass- For Umeå Municipality, International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund university


Analysis of Sharing Economy Services:
Initial Findings from Sharing Cities Sweden
Abstract of Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University,
Sweden,City of Gothenburg,City of Stockholm,
City of Umeå, Sweden.


De bort glömda pensionsmiljonerna-
En rapport om framtida pensioner för anställda i GIG-ekonomin, Skandia


Dela prylar, yta, bil och tid Delningsekonomi i kommunerna, Svenska miljöinstitutet, IVL


Från parkering till mobilitet - framtidssäkra fastigheter i ett nytt mobilitetslandskap, Fastighetsägarna


Dela prylar, bilar, yta och tid- En vägledning till delningsekonomi i kommunerna, Rapport 2018:18 Svenska miljöinstitutet, IVL

2017

Delningsekonomins vinster - Hur bör verksamheter utvärderas?, Tove Pettersson, Masterexamen, 30 HP, Miljövetenskap, Lunds universitet


Collaboration in Cities:From Sharing to
‘Sharing Economy’, PwC

2015

Exploring the Possibilities for Implementing
Collaborative Consumption Within Hammarby Sjöstad,
Stockholm, Going Beyond the Visions of the Citizen
Initiative HS2020, Anna-Maja Jöhnemark, Royal Institutet of Technology.

Kontakt

Philip Näslund
projektledare
Sharing City Umeå
090-16 66 71
070-220 31 65
philip.naslund@umea.se

Ingela Hjulfors Berg
kommunikatör
Sharing City Umeå
070-314 59 26
ingela.hjulfors.berg@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus