Startsida Umeå kommun

Vad är Sharing City Umeå?

Sharing City Umeå är en del av Sharing Cities Sweden. Det är ett nationellt program för delande städer. Programmet löper från augusti 2017 till september 2021 och syftar till att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer.

Målen med programmet är att:

1. Utveckla världsledande testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

2. Utveckla en nationell nod, Sharing Cities Sweden, i syfte att stärka den nationella (och internationella) samverkan och främja ett gott erfarenhetsutbyte.

Kortfakta om projektet

Projekttid: 2017 - 1 september 2021

Budget: 24 miljoner

Finansiärer:

Vi som jobbar i projektet

Sharing City Umeå, övergripande: Philip Näslund, Ingela Hjulfors Berg

  • Servicehub: Lucas Röhlinger, Curt Jonsson, Magnus Stenvall
  • Showroom Vakin: Johanna Cory, Elin Bäckman
  • Fritidsbanken: Johanna Vilhelmsson, Ida Odeblom
  • Integration och delningstjänster: Carina Lindberg, Ahmet Gümuscü
  • Mötesplatser (SMS): Roger Filipsson, Rehman Amin
  • Grönytor: Lisa Redin, Olov Bergström, Berit Nygren, Susannah Ottenius, Stina Hildingsson
  • Cykelstället: John Bylund
  • Digitala delningsplattformar: Oskar Ahlman, Per Levén


Läs mer om respektive projekt i vänster menyn.


Kontakt

Philip Näslund
projektledare
Sharing City Umeå
090-16 66 71, 070-220 31 65
philip.naslund@umea.se

Ingela Hjulfors Berg
kommunikatör
070-314 59 26
ingela.hjulfors.berg@umea.se

Vi är en del av Green Umeå

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus