Startsida Umeå kommun
Nyckelpiga balanserar på ett nät

Strategiskt miljöarbete

Kommunens miljöstrategiska arbete handlar om att sätta miljö på kartan i Umeå kommun. Arbetet är långsiktigt och riktar sig både till kommunens egna verksamheter och till invånare.

Det strategiska arbetet för en bättre miljö ska göra det enkelt för Umeåborna att leva mer hållbart.

Internt handlar arbetet om hur vi ställer miljökrav i de varor och tjänster kommunen upphandlar samt hur staden planeras. Det handlar också om att stötta kommunens egna verksamheter så att de får in miljöfrågorna i den dagliga verksamheten.

Aktiviteter för allmänheten

Under våren arrangeras Earth hour som är en världsomspännande klimatmanifestation. Arrangemangen kan se olika ut från år till år men oftast brukar kommunens egna verksamhet visas upp, medborgare och företag får möjlighet att prata med tjänstepersoner. Under hösten ordnas SEE – Västerbottens hållbarhetsvecka.

Externa samarbeten

Kommunen är med i flera olika nationella och internationella samarbeten. Ett av dessa samarbeten är Uthållig kommun, Energimyndighetens samarbete med kommuner.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-24

Sidans kortadress: www.umea.se/miljo