Startsida Umeå kommun

Aalborgåtagandena

Aalborgåtagandena är resultatet av ett samverkansarbete mellan städer i Europa. De är ett viktigt verktyg för städer att arbeta med hållbar utveckling.

Drygt 600 europeiska städer har hittills undertecknat Aalborgåtagandena. De svenska kommuner som undertecknat dem är bland andra Botkyrka, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Norrköping, Stockholm, Umeå, Västerås och Växjö.

Åtagandena har integrerats i Umeå kommuns styrdokument, som till exempel översiktsplanen. Detta säkerställer att genomförandet blir långsiktigt och med bred förankring.

 

Mer information

Läs mer om Aalborgåtagandena:

Aalborgåtagandena
(broschyr, pdf)

The Aalborg Committments
(brochure, pdf)

Aalborgåtagandenas 10 temaområden (pdf)

Aalborgåtagandena_svenska

Klicka på bilden för att ladda ner broschyren (pdf).

Aalborg_committments_english

Click to download (pdf).