Startsida Umeå kommun

Aalborgåtagandena

Aalborgåtagandena är resultatet av ett samverkansarbete mellan städer i Europa. De är ett viktigt verktyg för städer att arbeta med hållbar utveckling.

Drygt 600 europeiska städer har hittills undertecknat Aalborgåtagandena. De svenska kommuner som undertecknat dem är Botkyrka, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Norrköping, Stockholm, Umeå, Västerås och Växjö. I augusti 2007 undertecknade Umeå kommun Aalborgåtagandena.

Nulägesbeskrivning som redovisar hur Umeå ligger till i förhållande till de 50 åtagandena har redovisats till fullmäktige i augusti 2008. Rapporten är framtagen av stadsledningskontoret i samverkan med kontaktpersoner från stadens förvaltningar och bolag.

Nu pågår arbetet med att ta fram ett utvecklingsprogram för hållbar utveckling för Umeå kommun. Utgångspunkten för arbetet är den nulägesbeskrivning som kommunen gjort. Arbetet görs i bred samverkan mellan kommunens förvaltningar och bolag. Under arbetets gång ska seminarier hållas med berörda i näringslivet och med medborgarna.

Mer information

Läs mer om Aalborgåtagandena:

Aalborgåtagandena
(broschyr, pdf)

The Aalborg Committments
(brochure, pdf)

Aalborgåtagandenas 10 temaområden (pdf)

Aalborgåtagandena_svenska

Klicka på bilden för att ladda ner broschyren (pdf).

Aalborg_committments_english

Click to download (pdf).

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.