Startsida Umeå kommun

Foto: Calle Bredberg

Tomteboskogen

Visningsområdet, Tomteboskogen, ligger mellan Tomtebo och Innertavle centralt i Umeå och visar upp ett kretsloppsanpassat och uthålligt skogbruk.

Området fungerar som en mötesplats dit man komma för att se och diskutera skogens bidrag till ett uthålligt samhälle. Här kan man också se praktiska exempel på vilka åtgärder som man kan använda sig av för att påverka skogens tillväxt och den klimatnytta som skogen kan bidra med i form av koldioxidsänkningar.

På visningsområdet kan du se exempel på kretslopp mellan skogsbruk och samhälle och få veta hur skogens resurser används av oss människor samt hur våra restprodukter kan göra nytta i skogen. Följ banan runt området och stanna vid varje station för att lära dig mer. Syftet är att överföra kunskap om kretsloppssystem anpassade för att förbättra klimatet och miljön. Detta genom att trygga framtida tillgång på förnybara naturresurser genom att sköta skogen bättre, hushålla med biomassan och öka kretsloppstänkandet för att forma framtidens biosamhälle.

Kontakt

Per Westergren
mark- och exploateringsingenjör
Umeå kommun
090-16 23 73
070-557 10 22
per.westergren@umea.se

Mikael Forsman
SKM Norra skogsägarna
070-279 31 39
mikael.forsman@norra.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus