Startsida Umeå kommun

Visningsområdet

På området finns olika stationer där du kan se exempel på:

 • Askgödsling
 • Bionäring
 • Dikesrensning
 • Framtidens skogsteknik
 • Kulturlämningar
 • Naturvård
 • Skogen i skolan
 • Skogens vatten
 • Skogens åldrar
 • Skogsbränsle
 • Tätortsnära skötsel
 • Ungskogsröjning
 • Vägförstärkning med aska

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus