Startsida Umeå kommun

Vad är ett biosamhälle?

Ett biobaserat samhälle innebär att man omvandlar solenergi via fotosyntesen till biomassa som sedan används för tillverkning av t.ex. konstruktionsmaterial, förbrukningsvaror och energi. Sverige har goda förutsättningar att gå från ett fossilt samhälle till ett biobaserat samhälle då befolkningstätheten är relativt låg och vi har stora skogsresurser. Sverige skulle även kunna förse omvärlden med fler klimat och miljösmarta produkter från skogen.

Sverige är till ytan täckt av 65% skogsmark. Denna skog växer med cirka 111,2 miljoner m3/år av vilket vi skördar 83 %. Sveriges ”skogskonto” är således stort och växer för varje år vilket i sin tur ger stora möjligheter att utveckla vårt samhälle till att bli mer biobaserat. Utöver det så binder den svenska skogen närmare 140 miljoner ton koldioxid årligen vilket motsvarar nästan dubbelt så mycket som Sveriges samlade utsläpp. För att vi skall lyckas med detta krävs ett uthålligt skogsbruk där framtida generationers möjlighet till nytta från skogen inte minskar. Detta sker främst genom ett aktivt brukande med ökat fokus på uthållighet, kretsloppstänkande och effektivare skörd. 

Skogens potential

Vårt användande av fossila produkter måste minska och som ersättning för dessa produkter spelar skogen en väldigt viktig roll. För att möta framtidens efterfrågan på skoglig biomassa krävs:

  • Ett uthålligt skogsbrukande inriktat på ökad tillväxt och skörd av biomassa av rätt kvaliteter.
  • Ett effektivt och miljösäkert nyttjande av restprodukter som bioaskor och bionäring från industriella processer.
  • Utveckling av teknik, metoder och system för energi- och kostnadseffektiv skörd och hantering av biomassa
  • Ökad kompetens och insikt hos beslutsfattare, forskare och allmänhet om möjligheterna att utveckla ett biosamhälle och skogens roll i systemet.

Skogsbruket skapar redan idag en av de största basnäringarna i Sverige och skapar på så sätt sysselsättning och resurser i hela samhället. Vi vill med detta visningsområdet visa allmänhet och beslutsfattare en bild av vad som idag sker för att öka skogens nytta.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus