Startsida Umeå kommun

Nyhetsarkiv för landsbygdsutveckling

Här finns aktuella och tidigare nyheter om landsbygdsutveckling. Nyheterna arkiveras månadsvis under "Nyheter". Nyheter som är bundna till ett visst datum, till exempel en aktivitet, finns normalt inte kvar efter aktuellt datum.