Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Odlingsintresserade och markägare matchas ihop

Har du ett odlarintresse men saknar mark att odla på? Eller är du markägare med mark att upplåta? Länsstyrelsen Västerbotten har nu öppnat en så kallad odlingsmarksförmedling som syftar till att möjliggöra en större andel odling i länet.

Bakgrunden till initiativet är en stark efterfrågan på lokalproducerat i kombination med att många personer som vill börja odla uppger att dom saknar möjlighet i form av odlingsmark.

Genom ett webbformulär är det nu möjligt att registrera intresse för att både hitta och upplåta odlingsmark. Länsstyrelsen Västerbotten länkar sedan samman intresseanmälningarna och odlingssugna personer tillsammans med markägare som vill upplåta mark matchas på så vis ihop.

Var med och höj odlingsgraden i Umeå kommun och anmäl ditt intresse på Länsstyrelsens webb!

Kontakt

Jennie Bergvall Kalén
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 14 74
0735- 24 58 44
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Mer information

Läs mer om odlingsmarksförmedlingen på Länsstyrelsen Västerbottens webb.