Startsida Umeå kommun
Cyklister kramas i skog

Foto: Calle Bredberg/Visit Umeå Content Bank

Projektstöd för unga på landsbygder

MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, utlyser nu ett projektstöd med fokus på ungdomars självständiga organisering och inflytande i lokalsamhället. Mellan 1 januari och 18 februari är det möjligt att söka upp till 150 000 kr från en pott särskilt riktad mot lands- och glesbygd.

Projekstödet, som heter Ungas organisering, har tagits fram i syfte att stärka ungdomars känsla av inkludering. En rapport (pdf) som MUCF tog fram 2018 visar att unga som bor på lands- och glesbygder samt i utsatta områden generellt upplever lägre social inkludering än unga som bor i städer. Rapporten visar också att det som stärker ungas känsla av inkludering är föreningsliv, mötesplatser, engagemang och aktiviteter.

Projektstöd för att främja ungas organisering

Som en del i att främja social inkludering bland unga på lands- och glesbygder samt unga i utsatta områden, har MUCF tagit fram projektstödet Ungas organisering. Inom stödet finns en särskild pengapott om 3 miljoner kronor som är avsedd för mindre organisationer i lands- och glesbygd. Stöd från den särskilda potten kan sökas om högst 150 000 kr per projekt.

Projektmedlet kan t. ex användas för att utveckla en förening eller organisation för barn och unga, eller på andra sätt stärka ungas inflytande.

MUCF prioriterar ansökningar där:

  • projektet inte har några lönekostnader
  • projektet har max 50 000 kronor i arvodeskostnader (för t.ex. föreläsare, ambassadörer, experter)
  • det sökta beloppet används för aktiviteter.

Besök MUCF:s webbplats för att läsa mer om stödet och dess kriterier, samt för att skicka in en ansökan. Ta gärna hjälp av Umeå kommuns landsbygdsutvecklare för att till exempel bolla projektidéer eller få stöd vid ansökning.

Kontakt

Jennie Bergvall Kalén
Landsbygdsutvecklare
Umeå kommun
090-16 14 74
0735- 24 58 44
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Mer information

Läs mer om projektbidraget och hur du söker på MUCF:s webbplats

Fokus 18 – Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige (pdf)