Startsida Umeå kommun
Brännland

Bygderådet Umeå

Bygderådet Umeå är en ideell förening för samverkan mellan byar och lokala utvecklingsgrupper på Umeå landsbygd.

Bygderådet Umeås grundläggande verksamhet är att

  • arbeta i samverkan mellan byar och lokala utvecklingsgrupper
  • bevara och utveckla samhällsservice
  • stödja kompetensutvecklingen för dem som bor på landsbygden
  • utveckla närdemokratin och påverka/samverka med beslutsfattare
  • marknadsföra att landsbygden har en bra boendemiljö.

Under perioden 2014–2020 kommer Bygderådet Umeå prioritera att

  • ansöka och genomföra projekt där syftet är att kartlägga, organisera och starta verksamhet kring byarnas utbud på sevärdheter och upplevelser
  • undersöka förutsättningar för att inom geografiska områden kunna odla, köpa lokalt producerade varor såsom kött, fisk, ägg, potatis med mera
  • samråda med byarna och kommunen om lämpliga insatser för att möjliggöra för ett ökat byggande på landsbygden, bland annat underlätta för bygglov, för lån i bank med mera.
Kontakt

Enar Jonsson
ordförande
Bygderådet Umeå 
070-578 25 88
ordforande@bygderadetumea.se

Mer information

Bygderådet Umeå
(annan webbplats)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.