Startsida Umeå kommun
Naturbild vatten

Byar och föreningar

Det finns 130 större och mindre byar i Umeå kommun. I byarna är det en myllrande aktivitet med arrangemang, föreningar och engagerade bybor.

Många av byarna har en egen hemsida, där byns historia, föreningar och olika lokala evenemang beskrivs. Byarnas hemsidor finns samlade på Bygderådet Umeås webbplats.

Kontakt

Enar Jonsson
ordförande
Bygderådet Umeå 
070-578 25 88
ordforande@bygderadetumea.se

Annika Myrén
utvecklingsstrateg
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se

Mer information

Alla byawebbplatser ligger på Bygderådets webbplats.