Startsida Umeå kommun

Byar och föreningar

Byar på Umeå landsbygd

Det finns 130 större och mindre byar i Umeå kommun. I byarna är det en myllrande aktivitet med arrangemang, föreningar och engagerade bybor.

Många av byarna har en egen hemsida, där byns historia, föreningar och olika lokala evenemang beskrivs. Byarnas hemsidor finns samlade på Bygderådet Umeås webbplats.

Föreningslivet

Umeå landsbygd är en föreningstät bygd och föreningarna och dess verksamhet är viktiga för både barn och vuxna som mötesplats i trakten, som del i byautvecklingsarbetet och inte minst som sammanhållande kraft i byn. Det handlar om bygdeföreningar, idrottsföreningar, kulturföreningar, IT-föreningar, jaktföreningar och många fler.

Råd och stöd till föreningar

Föreningar i Umeå kommun kan få råd och stöd av kommunen. Det finns en mängd ekonomiska stöd för olika ändamål, exempelvis projektstöd, aktivitetsstöd och stöd till samlingslokaler. Umeå kommuns föreningsbyrå handlägger dessa stöd och finns till för att hjälpa och stötta Umeås föreningsliv.

Stöd till lokalt ledd utveckling

Mellan åren 2018 - 2020 finns projektstödet "Stöd till lokalt ledd utveckling" som riktar sig till föreningar på Umeå landsbygd. Syftet med stödet är att öka möjligheterna för ideella föreningar och icke-vinstdrivande aktörer att jobba med initiativ och projekt som gynnar bygden - som helt enkelt skapar lokalt ledd utveckling.  

I förlängningen kan de utvecklingsinsatser som beviljas medel bidra till att uppfylla Umeå kommuns mål om hållbar landsbygdsutveckling.

Hur mycket stöd kan vi få?

Stöd kan sökas om max 35 000 kr per projekt och söks löpande under året.

Hur söker jag?

Ansök via blankett ”Projektstöd” som finns i Umeå kommuns blankettbank. I blanketten kryssar du för att projektet gäller "landsbygd".

Läs mer om stödet och kriterier.

Kontakt

Jennie Bergvall Kalén
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 14 74
0735- 24 58 44
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Peter Hörnemalm
avdelningschef
Föreningsbyrån
090-16 16 18
070-299 17 05
peter.hornemalm@umea.se

Enar Jonsson
ordförande
Bygderådet Umeå 
070-578 25 88
ordforande@bygderadetumea.se