Startsida Umeå kommun
jordbruk

Lokalt näringsliv

Det lokala näringslivet är en viktig motor för utvecklingen på landsbygder. Näringslivet på Umeå landsbygd utmärker sig genom platsbundna, areella näringar och många fåmansföretag. Sysselsättningen på Umeå landsbygd är generellt sett högre än i tätorterna: av boende på landsbygden i åldern 20- 64 år är 87 procent sysselsatta, jämfört med 74 procent i tätorterna.

Branscherna som dominerar

De flesta företagen finns inom branscherna jord- och skogsbruk, bygg, transport, tillverkning och juridik/ekonomi. Mindre näringslivsbranscher är dagligvarubutiker och annan kommersiell service, vilka skapar viktiga och goda förutsättningar för boende, företagare och besökare på Umeå landsbygd.

Jord- och skogsbruk

De areella näringarna är en central del av Umeås näringsliv och bidrar till lokal livsmedelsproduktion, en stark regional skogsnäring och en mängd småföretag. På landsbygden är andelen sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk och fiske av naturliga skäl långt högre än i tätorterna: 16 procent jämfört med 1 procent i tätorterna.

Besöksnäringen

Besöks- och upplevelsenäringen växer så det knakar och ses generellt som en framtidsbransch för landsbygder. På Umeå landsbygd finns idag en mängd företag inom denna bransch: turismföretag, gårdsbutiker, upplevelsegårdar, restauranger, vandrarhem, B&B:s m.m. På Visit Umeås hemsida kan du läsa mer om en del av dessa.

Kontakt

Fredrik Strinnholm
näringslivsutvecklare
Näringslivsservice 
070-511 09 92
fredrik.strinnholm@umea.se

Jennie Bergvall Kalén
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 14 74
0735- 24 58 44
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Mer information

Rådgivning och stöd till företagare

Näringslivsservice och företagslots

Näringsliv genomför kontinuerligt besök hos kommunens företag för att se på vilket sätt vi kan hjälpa er i er verksamhet.

Vill ni få besök av oss?
Kontakta någon av oss så diskuterar vi det i detalj!

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus