Startsida Umeå kommun

Lokalt näringsliv

Det lokala näringslivet är en viktig motor för utvecklingen på Umeå landsbygd. De flesta företagen finns i branscherna jord- och skogsbruk, bygg, transport, tillverkning och juridik/ekonomi.

Aktuellt: Plan för kommersiell service på Umeå landsbygd

Den 18 juni 2019 antog kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott Plan för kommersiell service på Umeå landsbygd. Planen kommer att fungera som ett verktyg i kommunens långsiktiga arbete med kommersiell serviceutveckling på Umeå landsbygd.

Serviceplanen syftar till att öka handlingsberedskapen i frågor kring kommersiell service på Umeå landsbygd. Den ger dessutom tydliga förutsättningar för att stödberättigande myndigheter ska kunna ta beslut kring ekonomiska stöd till lanthandlare och annan kommersiell service på landsbygden. Plan för kommersiell service på Umeå landsbygd ska verka för att öka kunskapen om vilken betydelse dagligvarubutiker och annan kommersiell service har för landsbygden och kommunen i stort.

En del av programmet för hållbar landsbygdsutveckling

Plan för kommersiell service på Umeå landsbygd är en del av genomförandet av Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun som antogs av kommunfullmäktige 2018. Arbetet med serviceplanen har pågått under våren 2019 och dess innehåll har formats av dialogträffar med kommunens lanthandlare. Därigenom har aktuella utmaningar identifierats och åtgärder för hur dessa kan mötas lyfts fram. 

Mål med planen

Konkreta och övergripande mål med serviceplanen:

  1. att stärka utvecklingen av dagligvarubutiker och annan kommersiell service på Umeå landsbygd
  2. att Länsstyrelsen och andra stödberättigande myndigheter har fullgott underlag för beviljande av stöd till kommersiell service för Umeå landsbygd
  3. att kunskapen om betydelsen av kommersiell service på Umeå landsbygd höjs och stärks, internt och externt.
Kontakt

Fredrik Strinnholm
näringslivsutvecklare
Näringslivsservice 
070-511 09 92
fredrik.strinnholm@umea.se

Jennie Bergvall Kalén
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 14 74
0735- 24 58 44
jennie.bergvall.kalen@umea.se