Startsida Umeå kommun
Vinterbild

Lokalt ledd utveckling/Leader

Engagerade personer på landsbygden har under den förra EU-programperioden 2007–2013 kunnat söka projektpengar från Leader URnära för att genomföra över nästan 200 olika projekt inom många olika områden.

Alla projekt som har beviljats stöd finns beskrivna på webbplatsen Idériket, som är tänkt att visa all kreativitet och engagemang som finns på landsbygden i Umeåregionen.

Även Vindelälvens fiskeområde har arbetat på ett Leader-liknande sätt. Som resultat har bland annat Umeå kommun kunnat ha en fiskevårdskonsulent anställd och fiskevårdsområdena har kunnat bli väsentligt bättre organiserade. Dessutom har yrkesfiskare kommit vidare med produktutveckling och förädling.

Lokalt ledd utveckling enligt Leadermetoden

I nuvarande EU-programperiod 2014–2020 är begreppet ändrat till Lokalt ledd utveckling enligt Leadermetoden (LLU), men idéerna och metoderna är i mångt och mycket de samma.

Både URnära och Fiskeområde Vindelälven har skickat in lokala utvecklingsstrategier för deras respektive område Leader URnära och Leader Fiskeområde Vindelälven – Leader URnäras strategi med koppling till Landsbygdsprogrammet, Regionalfonden och Socialfonden och Fiskeområde Vindelälven med koppling till Havs- och fiskerifonden.

I april 2015 beslutade Jordbruksverket vilka Leaderområden och utvecklingsstrategier som är prioriterade. Fiskeområde Vindelälven blev prioriterat, men inte URnära. Fiskeområde Vindelälven är nu igång med kansli och har öppnat för ansökningar.

På Jordbruksverkets webbplats finns information på hur arbetet framskrider.

Kontakt

Stig Westbergh
samordnare
Fiskeområde Vindelälven
0933-142 07
070-526 71 14
stig.westbergh@vindeln.se

Lovisa Carneland
verksamhetsledare
URnära
070-366 81 15
lovisa.carneland@urnara.se

Annika Myrén
utvecklingsstrateg
Övergripande planering
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se