Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Landsbygdsutveckling gör vi tillsammans

Hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun, liksom all hållbar utveckling, kan endast skapas tillsammans. Alla krafter måste samlas i detta arbete: föreningar, näringsliv, boende, besökare, universitet, regionala organisationer/aktörer samt hela den kommunala organisationen. Detta är en arbetsmodell som ska genomsyra Umeå kommuns arbete med landsbygdsutveckling.

På denna sida har vi samlat samarbeten som är viktiga för Umeå kommuns arbete med landsbygdsutveckling.

jk

Umeå kommuns modell för hållbar landsbygdsutveckling. Vi gör det tillsammans!

Kontakt

Jennie Bergvall Kalén
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 14 74
0735- 24 58 44
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus