Startsida Umeå kommun

Landsbygdsutvecklingsråd

Under hösten 2019 bildades Umeå kommuns landsbygdsutvecklingsråd (LBR). Rådet utgör ett dialogforum där politiska representanter möter idéburen sektor, näringslivet och universiteten för att tillsammans diskutera en hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun.

Uppdraget för rådet är att ta till vara landsbygdsperspektivet och ha en aktiv roll i kommunens förändringsarbete. LBR granskar och följer upp kommunens arbete med landsbygdsfrågor, samt är kommunens expertgrupp på området. Rådet ska arbeta internt inom kommunen och externt mot myndigheter, allmänhet och organisationer. Likt övriga råd i Umeå kommun är landsbygdsutvecklingsrådet initierande och rådgivande, men inte beslutande.

Rådets möten

Rådet sammanträder fyra gånger per år under en halvdag. Inför varje möte träffas rådets beredningsgrupp, vilka sätter dagordning genom att planera och prioritera de ärenden som ska diskuteras på kommande möte.

Kallelse och protokoll från varje möte finns att tillgå på denna sida under "Mer information" till vänster.

Nästa möte i LBR är planerat till den 9 september 2020.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-27

Sidans kortadress: www.umea.se/lbr