Startsida Umeå kommun

Umeå kommuns arbete med landsbygdsutveckling

Landsbygdsfrågorna på agendan!

Den 27 augusti 2018 antog kommunfullmäktige i Umeå kommun en ny översiktsplanedel för landsbygden, samt ett tillhörande program. Ett omfattande dialogarbete med boende och verksamma på Umeå landsbygd ligger bakom framtagandet.

Översiktsplan Umeå kommun – Tematisk tillägg för landsbygden anger kommunens målsättningar för hållbar landsbygdsutveckling. Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun konkretiserar dessa målsättningar och kommer även med förslag på genomförande åtgärder och insatser.

Övergripande målsättning för landsbygdsutveckling i Umeå kommun:

  • Umeå landsbygd är en attraktiv plats för boende, näringsliv, föreningar och besökare, där hållbar tillväxt, god livskvalitet och samverkan mellan landsbygdsaktörer är i fokus.

Landsbygdsutveckling gör vi tillsammans

Hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun liksom all hållbar utveckling kan endast skapas tillsammans. Alla krafter behöver samlas i detta arbete: föreningar, näringsliv, boende, besökare, universitet, regionala organisationer/aktörer samt hela den kommunala organisationen.

Detta är en arbetsmodell som ska genomsyra Umeå kommuns arbete med landsbygdsutveckling.

Arbetsmodell

Landsbygdsutveckling skapas tillsammans

Kontakt

Jennie Bergvall Kalén
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 14 74
0735- 24 58 44
jennie.bergvall.kalen@umea.se