Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Umeå landsbygd

Idag bor cirka 30 procent av Umeås befolkning utanför staden i mindre tätorter och byar, samt i de stora tätorterna Sävar, Hörnefors, Holmsund och Obbola. Det innebär att en tredjedel av tillväxten sker utanför staden. Detta spås fortsätta även i framtiden.

Umeå kommun definierar landsbygd som hela kommunen förutom de stora tätorterna Umeå (inklusive Ersmark och Röbäck), Sävar, Holmsund, Obbola och Hörnefors. Enligt denna definition bor cirka 16 procent av Umeåborna på landsbygd.

Umeå landsbygd är en välmående del av kommunen där sysselsättningsgraden och befolkningstillväxten procentuellt sett är något högre än i tätorterna. Vi har samtidigt en tätortsnära landsbygd med hög arbetspendling. Detta gör att de som bor på landsbygden till stor del utgörs av personer som väljer att flytta hit för boendets skull och för de attraktiva livsmiljöer som finns här. Här är det möjligt att bo utmed kusten, nära älven, vid sjöar, skog, åkermark, berg och slätter. Här finns närheten till naturen och utrymme för rörelse. Här finns också engagemang, företagsamhet, kreativitet och livskraft.

Ännu mer nyfiken? I menyn till vänster kan du läsa om hur föreningslivet och det lokala näringslivet ser ut på Umeå landsbygd.

 

Umeå kommun
Kontakt

Jennie Bergvall Kalén
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 14 74
0735- 24 58 44
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Mer information

Statistikrapport om Umeå landsbygd

Umeå landsbygd - en välmående del av kommunen (pdf 4,2 MB)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus