Startsida Umeå kommun
stigtrampardag

Byar och föreningar

Det finns 130 större och mindre byar i Umeå kommun. I byarna är det en myllrande aktivitet med arrangemang, föreningar och engagerade bybor.

Många av byarna har en egen hemsida, där byns historia, föreningar och olika lokala evenemang beskrivs. Byarnas hemsidor finns samlade på Bygderådet Umeås webbplats.

Föreningslivet

Umeå har en föreningstät landsbygd och föreningarna och dess verksamhet är viktiga för både barn och vuxna som mötesplatser, som del i byautvecklingsarbetet och inte minst som sammanhållande kraft i byarna. Det handlar om bygdeföreningar, idrottsföreningar, kulturföreningar, IT-föreningar, jaktföreningar och många fler.

Råd och stöd till föreningar

Föreningar i Umeå kommun kan få råd och stöd av kommunen. Det finns en mängd ekonomiska stöd för olika ändamål, exempelvis projektstöd, aktivitetsstöd och stöd till samlingslokaler. Umeå kommuns föreningsbyrå handlägger dessa stöd och finns till för att hjälpa och stötta Umeås föreningsliv.

Under åren 2018-2020 finns ett utvecklingsmedel specifikt riktat till Umeå landsbygd, Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU). Läs mer om stödet här.

Kontakt

Jennie Bergvall Kalén
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 14 74
0735- 24 58 44
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Peter Hörnemalm
avdelningschef
Föreningsbyrån
090-16 16 18
070-299 17 05
peter.hornemalm@umea.se

Alf Söderlund
ordförande
Bygderådet Umeå 
070-630 06 51
ordforande@bygderadetumea.se

Mer information

Alla byawebbplatser ligger på Bygderådets webbplats.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus