Startsida Umeå kommun

Bygderådet Umeå

Bygderådet Umeå är en ideell förening för samverkan mellan byar och lokala utvecklingsgrupper på Umeå landsbygd.

Bygderådet Umeås grundläggande verksamhet är att

  • arbeta i samverkan mellan byar och lokala utvecklingsgrupper
  • bevara och utveckla samhällsservice
  • stödja kompetensutvecklingen för dem som bor på landsbygden
  • utveckla närdemokratin och påverka/samverka med beslutsfattare
  • marknadsföra att landsbygden har en bra boendemiljö.

Under perioden 2014–2020 kommer Bygderådet Umeå prioritera att

  • ansöka och genomföra projekt där syftet är att kartlägga, organisera och starta verksamhet kring byarnas utbud av sevärdheter och upplevelser
  • undersöka förutsättningar för att inom geografiska områden kunna odla, köpa lokalt producerade varor såsom kött, fisk, ägg, potatis med mera
  • samråda med byarna och kommunen om lämpliga insatser för att möjliggöra för ett ökat byggande på landsbygden, bland annat underlätta för bygglov, för lån i bank med mera.
Kontakt

Alf Söderlund
ordförande
Bygderådet Umeå 
070-630 06 51
ordforande@bygderadetumea.se

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus