Startsida Umeå kommun

Stadsplanering och byggande

Umeå växer. Visionen är 200 000 invånare 2050.

Stadsplanering berör oss alla som lever och verkar i Umeå. Stadsplanering handlar om att utveckla, förändra och bevara vår gemensamma livsmiljö.
I planeringsprocessen har du som medborgare möjligheter att påverka planeringen. På dessa sidor hittar du mer information om planeringsprocessen och vilka projekt som är på gång just nu.

Flygfoto Tomtebo Carlshem

Skola med mera mellan Carlshem och Tomtebo

Behovet av skola och idrottsanläggningar är stort i de östra stadsdelarna. Därför utreder kommunen vart nya verksamheter kan placeras i området. En förlängning av Malmvägen mot Tomtebovägen ska också utredas.

Marknadsgatan

Omvandling i Umeå innanför ringleden

Arbetet med att omvandla vägarna innanför ringleden grundar sig på viljan att förbättra luftmiljön och klara fastlagda miljökvalitetsnormer och därmed möjliggöra fortsatt utveckling av Umeås centrala delar.

tomtebo strand

3000 bostäder på Tomtebo strand

Tomtebo strand är ett nytt bostadsområde som planeras intill Universitets-och sjukhusområdet intill Nydalasjön. Fullt utbyggt kommer innebär bostäder för cirka 6 000 invånare.

Illustration Lilljansberget

400 bostäder på Lilljansberget

Här planeras för bostäder men även lokaler för verksamheter. Fullt utbyggt innebär programmet bostäder för cirka 4 000 invånare på Lilljansberget.

Umeå växer. Och det byggs för fullt. Här kommer några exempel:

Vad händer där du bor?

Mer information om aktuella detaljplaner i ditt område:
Aktuellt i ditt område

Sidan har granskats 2019-04-03

Sidans kortadress: www.umea.se/stadsplanering