Startsida Umeå kommun

Stadsplanering och byggande

Umeå växer. Visionen är 200 000 invånare 2050.

Stadsplanering berör oss alla som lever och verkar i Umeå. Stadsplanering handlar om att utveckla, förändra och bevara vår gemensamma livsmiljö.
I planeringsprocessen har du som medborgare möjligheter att påverka planeringen. På dessa sidor hittar du mer information om planeringsprocessen och vilka projekt som är på gång just nu.

Marknadsgatan

Omvandling i Umeå innanför ringleden

Arbetet med att omvandla vägarna innanför ringleden grundar sig på viljan att förbättra luftmiljön och klara fastlagda miljökvalitetsnormer och därmed möjliggöra fortsatt utveckling av Umeås centrala delar.

tomtebo strand

3000 bostäder på Tomtebo strand

Tomtebo strand är ett nytt bostadsområde som planeras intill Universitets-och sjukhusområdet intill Nydalasjön. Fullt utbyggt kommer innebär bostäder för cirka 6 000 invånare.

Illustration Lilljansberget

400 bostäder på Lilljansberget

Här planeras för bostäder men även lokaler för verksamheter. Fullt utbyggt innebär programmet bostäder för cirka 4 000 invånare på Lilljansberget.

Umeå växer. Och det byggs för fullt. Här kommer några exempel:

Vad händer där du bor?

Mer information om aktuella detaljplaner i ditt område:
Aktuellt i ditt område

Umeå växer

Sidan har granskats 2018-10-08

Sidans kortadress: www.umea.se/stadsplanering

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.