Startsida Umeå kommun

19. Rådhuset

För att leda återuppbyggnaden av staden efter branden anställdes som stadsarkitekt Fredrik Olaus Lindström, Stockholm. Förutom att upprätta förslag till stadsplan och granska ritningar ingick i hans uppdrag att rita stadens offentliga byggnader.

Rådhuset med huvudfasad mot älven kom att inrymma lokaler för stadens administration, rättssal, post, telegraf och polisstation. För byggnaden valde Lindström holländsk nyrenässans, en stil som bättre än den strikta italienska nyrenässansen motsvarade 80-talsrealisternas strävan efter äkthet i material och konstruktion. Med rött fasadtegel, asymmetrisk fasad, hörntorn, trappgavlar och livlig taksiluett har byggnaden getts ett uttryck som är både värdigt och festligt.

Fakta

Arkitekt: F. O. Lindström, (1890)

Rådhustorget

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.