Startsida Umeå kommun

8. Holmsunds kyrka

Här vid Umeälvens mynning anlade James Dickson & Co 1848 en lastageplats för vattensågen i Baggböle två mil uppströms. Ett samhälle med arbetarbostäder, herrgård, kyrka, prästgård och skola växte fram.

Kyrkan i nyklassicistisk stil utgör krönet på pastor J A Linders livsverk som arkitekt och byggare. Den nästan 80-årige pastorn har inte bara utfört alla byggnadsritningar till kyrkan och dess inredningsföremål. Han har även själv snidat alla dekorationer på predikstol, altare och läktarbröstning. Det vackra kyrkorummet är målat efter hans anvisningar.

De till kyrkan länkade församlingslokalerna är ljusa, luftiga och delvis nedsänkta i terrängen och underordnar sig kyrkan på ett fint sätt.

Fakta

Arkitekt: J. A. Linder, (1863), B. Håkansson, (1986)

Kyrkogatan 7, Holmsund

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.