Startsida Umeå kommun

101. Uminova Science Park

Till Uminova Science Park lockas innovativa företag, varav många är avknoppningar från universitetet. Ett särskilt hus inom området kallas Kuvösen. Här finns plats reserverad för företag att växa sig starka innan de går vidare, en mjukstart under det första levnadsåret.

Men här finns även storföretaget Ericsson Erisoft AB i en egen byggnad. Den första byggnadsetappen påbörjades 1986 (Tvistevägen 48). Dess byggnadskroppar med sina precisa former, fasader klädda med silverfärgade plåtkassetter och ett uppåtsträvande mittskepp, sjunger högteknologins lov: kom och bli förlöst!

Fakta

1. VAB arkitekter ingenjörer, S. Öhman, (1986–1995)

2. Arkinova Arkitekter, O. Qvarnström, (1997–1999)

Tvistevägen 47 och 48; Gösta Skoglunds väg 2.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.